Наші досягнення 2014-2020

Дата проведенняНазваТема роботиНагорода
18-20 березня 2014 рокуV Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти -2014«Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» «Педагогічна майстерність – домінанта професійної діяльності вчителя, викладача»Срібна медаль
18-20 березня 2014 рокуV Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти -2014«За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти»Диплом
21-23 жовтня 2014 рокуVI Міжнародний форум- 2014 «Іноватика в сучасній освіті»«Комплексна система військово-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді»Лауреат конкурсу І ступеня
21-23 жовтня 2014 рокуVI  Міжнародний форум -2014 «Іноватика в сучасній освіті»«За активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти»Диплом
12-14 березня 2015 рокуVI Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти -2015«За творчу працю з підвищення якості національної освіти» «Сучасний навчальний заклад освіти як соціокультурний  осередок громадсько –патріотичного виховання»Диплом
20-22 жовтня 2015 рокуVII Міжнародний форум- 2015 «Іноватика в сучасній освіті»«Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України»    Лауреат конкурсу ІІ ступеня
20-22 жовтня 2015 рокуVII Міжнародний форум «Іноватика в сучасній освіті»«За активне впровадження  інноваційних технологій у процес навчання»Диплом
17-19 березня 2016 рокуVII Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти -2016«За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір»   «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходиться в складних життєвих обставинах»Диплом
25-27 жовтня 2016 рокуVIII Міжнародний форум- 2016 «Інноватика в сучасній освіті»«Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах»Лауреат конкурсу ІІ ступеня
25-27 жовтня 2016 рокуVIII Міжнародний форум -2016 «Інноватика в сучасній освіті»«За активну участь в інноваційній освітній діяльності»Диплом
16-18 березня 2017 рокуVIII Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти -2017  «За активну участь у створенні сучасної якісної системи освіти»« «Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина – патріота »  Диплом
15-17 березня 2018 рокуIX Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти -2018«Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення  та підвищення ефективності освітнього процесу»Срібна медаль
15-17 березня 2018 рокуІX Міжнародна виставка   Сучасні заклади освіти -2018«За презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти і науки» « Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти»Диплом
14-16 березня 2019 рокуX Міжнародна виставка   Сучасні заклади освіти -2019«За активну участь у реформуванні національної системи освіти» « Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти»Диплом
22-24 жовтня 2019рокуХІ Міжнародний форум- 2019 «Інноватика в сучасній освіті»«За активну участь у реформуванні національної системи освіти» « Інновації в формуванні та розвитку педагогічної майстерності в умовах Нової української школи»Диплом
2020  рік ХІ  Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2020»«Компетентнісний підхід – основа змісту якості освіти»Срібна медаль