Відомості про кількісні та якісні показники

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності Дніпровської гімназії № 62 Дніпровської міської ради

  1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками. 

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)Кількість приміщень
(одиниць)
Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики
необхіднофактичнонеобхіднофактично
Приміщення школи     
Для учнів початкової школи:     
класна кімната12122,42,4В оперативномууправлінні
спальна кімната1122В оперативномууправлінні
рекреації441,01,0В оперативномууправлінні
туалети для дівчат та хлопців1111  В оперативномууправлінні
Навчальні кабінети для предметів загальноосвітнього циклу для 5-11 класів:     
кабінет Захисту Вітчизни,112,42,4В оперативному управлінні
кабінет математики332,42,4В оперативному управлінні
кабінет хімії, основ здоров’я
лаборантська
1
1
1
1
2,82,8В оперативному управлінні
кабінет української мови та літератури222,42,4В оперативному управлінні
кабінет інформатики
лаборантська
2
1
2
1
6
 
6
 
В оперативному управлінні
кабінет іноземної мови332,42,4В оперативному управлінні
кабінет фізики
лаборантська
1
1
1
1
2,8
 
2,8
 
В оперативному управлінні
кабінет народознавства112,42,4В оперативному управлінні
кабінет історії України
лаборантська
1
1
1
1
2,42,4В оперативному управлінні
кабінет біології
лаборантська
1
1
1
1
2,82,8В оперативному управлінні
кабінет географії112,42,4В оперативному управлінні
кабінет технологій
лаборантська
1
1
1
1
2,4
 
2,4
 
В оперативному управлінні
рекреація кабінету хореографії11  В оперативному управлінні
кабінет зарубіжної літератури112,42,4В оперативному управлінні
Кабінет хореографії11  В оперативному управлінні
Кабінет педагога-організатора11  В оперативному управлінні
Майстерня:     
столярна1166В оперативному управлінні
слюсарна1166В оперативному управлінні
Спортивні майданчики224,74,7В оперативному управлінні
Інші приміщення    В оперативному управлінні
Актова зала11В оперативному управлінні
Спортивна зала221212В оперативному управлінні
Учительська11В оперативному управлінні
Бібліотека11       –В оперативному управлінні
Книгосховище11В оперативному управлінні
Краєзнавчий музей11В оперативному управлінні
Кабінет директора11 
Класні кімнати332,42,4В оперативному управлінні
Приймальня11В оперативному управлінні
Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи22В оперативному управлінні
Кабінет заступника директора з адміністративно -господарської роботи11В оперативному управлінні
Кабінет психологічної служби11В оперативному управлінні
Медичний кабінет11В оперативному управлінні
Стоматологічний кабінет11В оперативному управлінні
Їдальня11В оперативному управлінні
Приміщення для обслуговуючого персоналу33В оперативному управлінні
Тир11В оперативному управлінні

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщеньНайменування навчального обладнанняНеобхідно
(одиниць)
Фактично
(одиниць)
відсоток
потреби
Кабінетпочаткових класівМеблі
Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)15150
Стілець учнівський з регул.висоти30300
Стіл для вчителя110
Стілець для вчителя110
Шафа110
Дошка110
Технічне забезпечення
Телевізор110
Ноутбук1133
МОВА ТА ЧИТАННЯ
Друковані таблиці
Український алфавіт110
Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -1 класи)110
Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -1 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку110
Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)110
Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)11
 
0
Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
Таблиці та опорні схеми з української мови110
Мова. Мовлення110
Текст. Будова тексту. Абзац110
Речення110
Головні та другорядні члени речення110
Однорідні члени речення110
Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
Фразеологізми110
Частини мови110
Звуки і букви110
Голосні та приголосні110
Наголос.110
Приголосні  і голосні звуки110
Правопис
Орфографічні правила про вживання великої букви110
 
 
Написання прийменників з іменниками110
Написання не з дієсловами110
Вживання апострофа110
Портрети українських письменників та поетів12120
Картки для індивідуальної роботи (набори)110
Літери та склади алфавіту110
Будуємо речення. Будуємо текст110
Математика
Друковані таблиці
Каліграфічне письмо цифр та знаків110
Лічильний матеріал на магнітах110
Розміщення предметів у просторі і на площині110
Натуральні числа110
Число нуль110
Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
Таблиця додавання чисел110
Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас110
Набір «Лего» (цеглинки) 1клас110
Набір «Лего» (деталі) 1клас110
Таблиця множення110
Ділення з остачею110
Частини. Дроби110
Геометричні фігури та їх властивості110
Площа110
Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
Місткість110
Ілюстрації до типових задач110
Схеми коротких записів видів задач110
Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
Інструменти контрольно-вимірювальні
Навчальний метр110
Косинець110
Циркуль110
Лінійка класна110
Я І Україна
Фізична карта світу110
Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
Природні зони України110
План місцевості110
Заповідники України110
Контурні карти110
Таблиці110
Річний рух Землі110
Планети і тіла Сонячної системи110
Обертання Землі навколо своєї осі110
Тварини – мешканці грунту110
Осілі птахи110
Птахи, які прилітають до нас на зиму110
 Світ комах110
Гриби: їстівні та отруйні110
Теплові пояси Землі110
Гірські породи та мінерали110
Рослини110
Органи тіла людини110
Червона книга тварини і рослина110
Умовні знаки плану місцевості110
Рослини степу110
Рослини лісу110
Рослини луків110
Рослини поля110
 Тварини степу110
Тварини лісу110
Тварини поля110
Тварини грунту110
Тварини водоймищ110
Охорона лісів, повітря880
Гора, горб110
Свійські тварини110
Ланцюги живлення в природі110
Кругообіг речовин у природі110
Дерево роду (схема)110
Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
Історичні постаті110
Культурна спадщина, архітектура110
Народні промисли України110
Міста України110
Галузі господарства16160
Обєкти натуральні: гербарії
Основні групи рослин110
Листяні дерева та кущі110
Хвойні дерева та кущ110
Корисні копалини110
Глобус110
Основи здоровя
Раціон харчування110
Здоровий спосіб життя110
Безпека на дорозі110
Безпека в побуті110
Права дитини110
Прилади та пристосування110
Ростомір110
Дорожні знаки1 набори1 набори0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу110
Породи дерева110
Волокна природного походження110
Види синтетичних матеріалів110
 Промислові зразки тканин110
Образотворче мистецтво
Друковані таблиці
Репродукції картин110
Зразки різних видів мистецтва110
Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках110
Юний писанкар110
Зразки малюнків з розпису110
Обладнання загального призначення
Гардини330
Карниз330
Термометр110
Підставка для квітів110
Шафа для одягу
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
Парта учнівська16160
Стіл учнівський з регул.висоти32320
Стіл для вчителя110
Стілець для вчителя110
Шафа110
Дошка110
Технічне забезпечення
Телевізор110
Ноутбук110
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Друковані таблиці
 Український алфавіт (друковані літери великі і малі)110
Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з’єднань (1-4 класи)110
Тлумачний словник української мови (1-4 класи)110
Сиди правильно при письмі110
Правильно тримай ручку при письмі110
Глобус 1 клас110
Мікроскоп 1 клас110
Карти «Інтелект України» 1клас110
Портрети письменників (комплект)110
Календар  (1-4 класи)110
 Навчальні плакати «Інтелект України» 1клас110
Навчальні таблиці «Інтелект України»
2 клас
110
Навчальні таблиці «Інтелект України» 3клас110
Навчальні таблиці «Інтелект України» 4клас110
Ілюстрації до Читання та Ранкових зустрічей «Інтелект України» 1клас110
 Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)110
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1клас)»110
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)»110
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)»110
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)»110
Комплект «Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)»110
Комплект «Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)»110
Комплект «Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)»110
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)»110
 Комплект «Таблиць та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)»110
Комплект «Таблиць та опорні схеми з української мови з теми «Речення»»110
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Слово»»110
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Будова слова»»110
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Частини мови»»110
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Звуки і букви»»110
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Правопис»»110
Комплект «Портрети українських письменників та поетів110
Комплект «Портрети зарубіжних письменників та поетів»110
Комплекти «Український народознавчий матеріал (1-4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг»110
 Моделі. Площинні
Комплект «Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)»110
Навчальні комп’ютерні програми
Збагачуємо мову (український словниковий запас)110
Будуємо речення. Будуємо текст110
Перевіряємо написання слів110
Екранно-звукові відеофільми
Пори року110
Як хліб до нас прийшов110
Як книга до нас прийшла110
Українські народні казки110
Казки народів світу110
Традиції та звичаї українського народу110
Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1 – 4 класи)110
 Аудіо та відео (диски – комплекти) 1 клас68680
 Аудіо та відео (диски – комплекти)  2 клас20200
Аудіо та відео (диски – комплекти)  3 клас20200
Аудіо та відео (диски – комплекти)  4 клас20200
МАТЕМАТИКА
Друковані таблиці
Комплект «Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1 -4 класи)»110
Комплект «Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та знаків (1 -4 класи)»110
Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас110
Набір «Лего» (цеглинки) 1клас110
Набір «Лего» (деталі) 1клас110
Набір креслярських інструментів110
Математична гра «Лото» «Інтелект України» 2 клас110
Роздатковий матеріал «Інтелект України» 2 клас31 на м-ць31 на м-ць 
Роздатковий матеріал «Інтелект України» 3 клас27 на м-ць27 на м-ць 
 Роздатковий матеріал «Інтелект України» 4 клас28 на м-ць28 на м-ць 
 Комплект «Лічильний матеріал з магнітним кріпленням демонстраційний»110
Комплект «Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) (1 клас)»110
Комплект «Розміщення предметів у просторі і на площині (1 -4 класи)»110
Комплект «Порівняння кількості предметів (1 -2 класи)»110
Комплект «Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця знаходження предметів(використання кількісних і порядкових числівників)    (1 -4 класи)»110
Комплект «Натуральні числа»110
Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1 -2 класи)110
Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2 -4 класи)110
 Комплект «Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання, множення і ділення(1 – 4 класи)»110
Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1 -4 класи)110
Ділення з остачею (3 -4 класи)110
Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас)110
Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією змінною. Нерівність з однією змінною
(3 -4 класи)
110
Комплект «Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 – 4 класи)»110
Точка, лінія, відрізок, промінь, кут.110
Многокутник і його елементи.110
 Трикутник і його елементи. Види трикутників.110
 Чотирикутник і його елементи, види чотирикутників110
Коло і круг. Їх елементи.110
Куб, куля, циліндр, конус110
Величини та одиниці вимірювання величин (1 -4 класи);110
Довжина. Відстань. Периметр110
Одиниці довжини (кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр) і співвідношення між ними. Перетворювання іменованих чисел та їх порівняння. Арифметичні дії над ними.110
Побудова та вимірювання відрізків.110
Обчислення периметра прямокутника(квадрата) за його сторонами.110
Одиниці площі (квадратний метр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр) і співвідношення між ними. Знаходження та обчислення площі прямокутника (квадрата) за довжиною їх сторін.110
 Одиниці часу (година, хвилина, секунда; доба, тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення між ними.110
Одиниці швидкості (кілометр за годину, метр за секунду тощо).110
Одиниці маси (грам, кілограм, центнер, тонна) і співвідношення між ними.110
Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи):110
Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання різних мірок для порівняння місткості рідини110
Комплект «Ілюстрації до типових задач (1 -2 класи)»110
Комплект «Опорні схеми коротких записів різних видів задач (1 -4 класи)»110
Палетки110
Каса цифр та лічильного матеріалу110
Об’ємні моделі
Циферблат годинниковий110
Комплект «Геометричні тіла»110
Площинні11 
 Комплект «Геометричні фігури»110
Інструменти. Контрольно-вимірювальні11 
Комплект «Набір вимірювальний (метр, косинець, циркуль)»110
Прилади та пристосування11 
Магнітний прилад “Частки і дроби”110
Ваги демонстраційні110
Термометр демонстраційний110
Екранно-звукові відеофільми
Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення)110
Розміщення предметів у просторі і на площині. Рух предметів у різних напрямах110
Порівняння величин. Одиниці величин. Порівняння кількості предметів110
Я І УКРАЇНА
Друковані карти, стінні
 Західна півкуля. Східна півкуля.110
Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
Адміністративна карта України110
Україна. Природні зони110
Україна. Природні зони
Наша Батьківщина (3-4 класи)110
Контурні карти (3-4 класи)110
Таблиці
Комплект «Планети і тіла Сонячної системи»110
Комплект «Річний рух Землі навколо Сонця»110
Комплект «Обертання Землі навколо осі»110
 Комплект «Кругообіг води в природі»110
 Комплект «Рух сонця по небосхилу та утворення тіні»110
Комплект «Тварини – мешканці ґрунту»110
Комплект «Осілі птахи. Перелітні птахи»110
Комплект «Птахи, які прилітають до нас на зиму»110
Комплект «Різноманітний світ комах у природі»110
Комплект «Гриби: їстівні та отруйні»110
 Комплект «Теплові пояси Землі»110
Комплект «Гірські породи та мінерали»110
Комплект «Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей»110
Комплект «Типи суцвіть»110
Комплект «Ранньоквітучі рослини»110
Комплект «Органи тіла людини»110
Комплект «Червона книга. Тварини»110
Комплект «Червона книга. Рослини»110
Комплект «Умовні знаки плану місцевості»110
Комплект «Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима»110
Комплект «Рослини і тварини природних зон України»110
Гора. Горб. Розвиток яру110
Ланцюги живлення в природі110
Кругообіг речовин у природі110
Органи чуття110
 Комплект «Галузі господарства. Сільське господарство: рослинництво і тваринництво»110
Об’єкти натуральні
Гербарії
Комплект «Листяні дерева та кущі»110
Комплект «Хвойні дерева, кущі»110
Комплект «Рослини природних зон»110
Комплект «Дикорослі рослини»110
Комплект «Бур’яни»110
Комплект «Культурні рослини»110
Комплект «Лікарські рослини»110
Комплект «Отруйні рослини»110
Комплект «Будова квіткових рослин: корінь, стебло, листок та їх видозміни»110
Колекції
Комплект «Корисні копалини України»110
Комплект «Гірські породи та мінерали»110
 Комплект «Ґрунти»110
Комплект «Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково – декоративних культур»110
Комплект «Плодово -ягідні культури»110
Комплект «Насіння та плоди»110
Моделі11 
Глобус фізичний, 1:30 млн.110
Прилади та пристосування
Термометр кімнатний110
Секундомір110
Приладдя, посуд
Ножиці з тупими кінцями110
Мірні склянки:110
50 мл;110
100 мл;110
250 мл110
Екранно-звуковівідеофільми
Заповідники України.110
 Планети Сонячної системи. Рух землі навколо Сонця, обертання осі. Від чого залежить зміна пір року110
Природа та праця людей у лісостепу110
 Природа в горах110
 Природа та праця людей у степах110
 Природа в мішаних лісах110
Кругообіг води в природі110
Материки та океани110
Утворення джерела110
Утворення ярів110
Свійські тварини та їхні дикі родичі110
Світ птахів. Зимуючі та перелітні птахи110
 Добування горючих, рудних і нерудних корисних копалин110
 Життя прісної водойми110
 Джерело. Річка110
 Озеро. Море110
 Розвиток рослин із насіння110
 Як хліб на стіл прийшов110
 Тварини та рослини в різні пори року110
 Орієнтування на місцевості110
 Охорона природи110
 Народні промисли в Україні110
 Основні права та обов’язки дитини110
 Аудіозаписи
 Слухаємо, як звучить ліс110
 Звуки великого міста110
 Шум моря110
 ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
 Друкованітаблиці
 Комплект «Раціон харчування110
 Комплект «Здоровий спосіб життя»110
 Комплект «Особиста гігієна молодшого школяра»110
 Комплект «Безпека на дорозі»110
 Комплект «Безпека в побуті»110
 Комплект «Основні небезпеки навколишнього середовища»110
 Комплект «Служби захисту населення»110
 Комплект «Права дитини»110
 Комплект «Раціон харчування110
 Комплект «Здоровий спосіб життя»110
 Прилади та пристосування
 Аптечка першої допомоги110
 Моделі
 Набір «Дорожні знаки»110
 Екранно-звуковівідеофільми
 Корисні ї шкідливі звички110
 Безпека щоденного життя110
 Надання першої допомоги при опіках, кровотечах, укусах, переломах, вивихах, саджах110
 ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНІЧНА і ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ
 Об’єкти натуральніКолекції
 Комплект «Види паперу»110
 Комплект «Волокна природного походження»110
 Комплект «Види синтетичних матеріалів (пластмаси, поролон тощо)»110
 Комплект «Види м’якоть жерсті та дроту»110
 Комплект «Промислові зразки тканин та ниток»110
 Друкованітаблиці
 Комплект «Трудове навчання
(1-4 класи)»
110
 Комплект «Правила безпеки праці
(1-4 класи)»
110
 Комплект «Аплікація з листя та соломки»110
 Комплект «Аплікація, ліплення, конструювання»110
 Комплект «Аплікація з геометричних фігур»110
 Комплект «Лозоплетіння»110
 Комплект «М’яка іграшка»110
 Комплект «Елементи креслення
(1-4 класи)»
110
 Комплект «Українські витинанки»110
 Комплект «Зразки керамічних виробів»110
 Комплект «Натюрморти»110
 Комплект «Альбоми із профорієнтації за напрямками»110
 Комплект «Альбом «Зразки іграшок народних умільців»»110
 Комплект «Альбом «Історія технічної іграшки»»110
 Відеозаписи
 Ознайомлення дітей з декоративно- прикладним мистецтвом України110
 Народна художня вишивка110
 Народні іграшки110
 Календарно-обрядові свята українського народу110
 Глина та її використання110
 У світі професій110
 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
 Друковані таблиці
 Ознайомлення дітей з декоративно- прикладним мистецтвом України110
 Народна художня вишивка110
 Народні іграшки110
 Календарно-обрядові свята українського народу110
 Глина та її використання110
 У світі професій110
Кабінетпочаткових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)11110
 Стіл учнівський з регул.висоти22220
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа220
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Телевізор110
 Ноутбук110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -1 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -1 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Таблиці та опорні схеми з української мови
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени речення110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосні110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)110
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас110
 Набір «Лего» (цеглинки) 1клас110
 Набір «Лего» (деталі) 1клас110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Природні зони України110
 План місцевості110
 Заповідники України110
 Контурні карти110
 Таблиці110
 Річний рух Землі110
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Тварини – мешканці грунту110
 Осілі птахи110
 Птахи, які прилітають до нас на зиму110
 Світ комах110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Теплові пояси Землі110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Червона книга тварини і рослина110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини грунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря880
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Історичні постаті110
 Культурна спадщина, архітектура110
 Народні промисли України110
 Міста України110
 Галузі господарства16160
 Об’єкти натуральні: гербарії
 Основні групи рослин110
 Листяні дерева та кущі110
 Хвойні дерева та кущ110
 Корисні копалини110
 Глобус110
 Основи здоров’я
 Раціон харчування110
 Здоровий спосіб життя110
 Безпека на дорозі110
 Безпека в побуті110
 Права дитини110
 Прилади та пристосування110
 Ростомір110
 Дорожні знаки1 набори1 набори0
 Трудове навчання, технічна і художня праця
 Види паперу110
 Породи дерева110
 Волокна природного походження110
 Види синтетичних матеріалів110
 Промислові зразки тканин110
 Образотворче мистецтво
 Друковані таблиці
 Репродукції картин110
 Зразки різних видів мистецтва110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках110
 Юний писанкар110
 Зразки малюнків з розпису110
 Обладнання загального призначення
 Гардини330
 Карниз330
 Термометр110
 Ростомір110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)15150
 Стіл учнівський з регул.висоти30300
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Ноутбук1133
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Птахи України110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Народні промисли України110
 Обєкти натуральні: гербарії
 Основні групи рослин110
 Листяні дерева та кущі110
 Хвойні дерева та кущі110
 Корисні копалини110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
Дорожні знаки1 набір1 набір0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
110
Волокна природного походження
 
110
Види синтетичних матеріалів
 
110
Промислові зразки тканин
 
110
Образотворче мистецтво
Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Шафа книжкова
 
330
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
 Стінка меблева
 
110
 Шафа для одягу
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)12120
 Стіл учнівський з регул.висоти24240
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Птахи України110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Народні промисли України110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
 Дорожні знаки1 набір1 набір0
 Трудове навчання, технічна і художня праця
 Види паперу
 
110
 Види синтетичних матеріалів
 
110
 Образотворче мистецтво
 Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Шафа книжкова
 
330
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
 Шафа для одягу
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)16160
 Стіл учнівський з регул.висоти32320
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Телевізор110
 Ноутбук110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Лего32320
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Птахи України110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Народні промисли України110
 Обєкти натуральні: гербарії
 Основні групи рослин110
 Листяні дерева та кущі110
 Хвойні дерева та кущі110
 Корисні копалини110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
 Дорожні знаки1 набір1 набір0
 Трудове навчання, технічна і художня праця
 Види паперу
 
110
 Волокна природного походження
 
110
 Види синтетичних матеріалів
 
110
 Промислові зразки тканин
 
110
  
Образотворче мистецтво
  
Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)17170
 Стіл учнівський з регул.висоти34340
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Ноутбук1133
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Птахи України110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Народні промисли України110
 Обєкти натуральні: гербарії
 Основні групи рослин110
 Листяні дерева та кущі110
 Хвойні дерева та кущі110
 Корисні копалини110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
 Дорожні знаки1 набір1 набір0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
110
 Волокна природного походження
 
110
 Види синтетичних матеріалів
 
110
 Промислові зразки тканин
 
110
  
Образотворче мистецтво
  
Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Шафа книжкова
 
330
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
 Шафа для одягу
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)17170
 Стіл учнівський з регул.висоти34340
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Компютер1133
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Птахи України110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Народні промисли України110
 Обєкти натуральні: гербарії
 Основні групи рослин110
 Листяні дерева та кущі110
 Хвойні дерева та кущі110
 Корисні копалини110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
 Дорожні знаки1 набір1 набір0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
110
 Волокна природного походження
 
110
 Види синтетичних матеріалів
 
110
 Промислові зразки тканин
 
110
  
Образотворче мистецтво
  
Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Шафа книжкова
 
330
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
 Підставка для квітів
 
110
 Куточок меблевий для відпочинку
 
110
 Шафа для одягу
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)15150
 Стіл учнівський з регул.висоти30300
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Рослини110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
 Дорожні знаки1 набір1 набір0
 Трудове навчання, технічна і художня праця
 Види паперу
 
110
 Види матеріалів та зразки тканин
 
110
 Образотворче мистецтво
 Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Шафа книжкова
 
220
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
 Шафа для одягу
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)15150
 Стіл учнівський з регул.висоти30300
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Птахи України110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Народні промисли України110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
 Дорожні знаки1 набір1 набір0
 Трудове навчання, технічна і художня праця
 Види паперу
 
110
 Волокна природного походження
 
110
 Види синтетичних матеріалів
 
110
 Промислові зразки тканин
 
110
  
Образотворче мистецтво
  
Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Шафа книжкова
 
330
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
 Стінка меб.
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)14140
 Стіл учнівський з регул.висоти28280
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Ноутбук1133
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
 Вживання апострофа110
 Портрети українських письменників та поетів12120
 Картки для індивідуальної роботи (набори)440
 Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
 Математика
 Друковані таблиці
 Каліграфічне письмо цифр та знаків110
 Лічильний матеріал на магнітах110
 Розміщення предметів у просторі і на площині110
 Натуральні числа110
 Число нуль110
 Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
 Таблиця додавання чисел110
 Таблиця множення110
 Ділення з остачею110
 Частини. Дроби110
 Геометричні фігури та їх властивості110
 Площа110
 Час, швидкість, маса тіла16160
 Ціна, вартість предмета110
 Місткість110
 Ілюстрації до типових задач110
 Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
 Інструменти контрольно-вимірювальні
 Навчальний метр110
 Косинець110
 Циркуль110
 Лінійка класна110
 Я І Україна
 Фізична карта світу110
 Фізична карта України110
 Адміністративна карта України110
 Контурні карти440
 Таблиці   
 Планети і тіла Сонячної системи110
 Обертання Землі навколо своєї осі110
 Птахи України110
 Гриби: їстівні та отруйні110
 Гірські породи та мінерали110
 Рослини110
 Органи тіла людини110
 Умовні знаки плану місцевості110
 Рослини степу110
 Рослини лісу110
 Рослини луків110
 Рослини поля110
 Тварини степу110
 Тварини лісу110
 Тварини поля110
 Тварини ґрунту110
 Тварини водоймищ110
 Охорона лісів, повітря110
 Гора, горб110
 Свійські тварини110
 Ланцюги живлення в природі110
 Кругообіг речовин у природі110
 Дерево роду (схема)110
 Український народознавчий матеріал110
 Органи чуття110
 Народні промисли України110
 Обєкти натуральні: гербарії
 Основні групи рослин110
 Листяні дерева та кущі110
 Хвойні дерева та кущі110
 Корисні копалини110
 Основи здоровя
 Раціон харчування
 
110
 Здоровий спосіб життя
 
110
 Безпека на дорозі
 
110
 Безпека в побуті
 
110
 Права дитини
 
110
 Ростомір
 
110
 Дорожні знаки1 набір1 набір0
 Трудове навчання, технічна і художня праця
 Види паперу
 
110
 Волокна природного походження
 
110
 Види синтетичних матеріалів
 
110
 Промислові зразки тканин
 
110
  
Образотворче мистецтво
  
Друковані таблиці
 Репродукції картин
 
110
 Зразки різних видів мистецтва
 
110
 Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
 Зразки малюнків з розпису
 
110
 Обладнання загального призначення
 Гардини
 
330
 Карниз
 
330
 Термометр
 
110
 Стінка меблева
 
110
Кабінет початкових класівМеблі
 Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти)14140
 Стіл учнівський з регул.висоти28280
 Стіл для вчителя110
 Стілець для вчителя110
 Шафа110
 Дошка110
 Технічне забезпечення
 Ноутбук1133
 Телевізор110
 МОВА ТА ЧИТАННЯ
 Друковані таблиці
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас)110
 Український алфавіт110
 Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -4 класи)110
 Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
110
 Малюнки для зв’язного мовлення10100
 Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку»110
 Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
110
 Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас)11
 
0
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас)110
 Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас110
 Таблиці та опорні схеми з української мови   
 Мова. Мовлення110
 Текст. Будова тексту. Абзац110
 Речення110
 Головні та другорядні члени реченн110
 Однорідні члени речення110
 Слово.110
 Синоніми, антоніми, омоніми110
 Фразеологізми110
 Частини мови110
 Звуки і букви110
 Голосні та приголосн110
 Наголос.110
 Приголосні  і голосні звуки110
 Правопис   
 Орфографічні правила про вживання великої букви110
 Написання прийменників з іменниками110
 Написання не з дієсловами110
Вживання апострофа110
Портрети українських письменників та поетів12120
Картки для індивідуальної роботи (набори)440
Літери та склади алфавіту110
 Будуємо речення. Будуємо текст110
Математика
Друковані таблиці
Каліграфічне письмо цифр та знаків110
Лічильний матеріал на магнітах110
Розміщення предметів у просторі і на площині110
Натуральні числа110
Число нуль110
Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків110
Таблиця додавання чисел110
Таблиця множення110
Ділення з остачею110
Частини. Дроби110
Геометричні фігури та їх властивості110
Площа110
Час, швидкість, маса тіла16160
Ціна, вартість предмета110
Місткість110
Ілюстрації до типових задач110
Схеми коротких записів видів задач110
 Геометричні тіла1 комплект1 комплект0
Інструменти контрольно-вимірювальні
Навчальний метр110
Косинець110
Циркуль110
Лінійка класна110
Я І Україна
Фізична карта світу110
Фізична карта України110
Адміністративна карта України110
Контурні карти440
Таблиці   
Планети і тіла Сонячної системи110
Обертання Землі навколо своєї осі110
Птахи України110
Гриби: їстівні та отруйні110
Гірські породи та мінерали110
Рослини110
Органи тіла людини110
Умовні знаки плану місцевості110
Рослини степу110
Рослини лісу110
Рослини луків110
Рослини поля110
Тварини степу110
Тварини лісу110
Тварини поля110
Тварини ґрунту110
Тварини водоймищ110
Охорона лісів, повітря110
Гора, горб110
Свійські тварини110
Ланцюги живлення в природі110
Кругообіг речовин у природі110
Дерево роду (схема)110
Український народознавчий матеріал110
Органи чуття110
Народні промисли України110
Обєкти натуральні: гербарії
Основні групи рослин110
Листяні дерева та кущі110
Хвойні дерева та кущі110
Корисні копалини110
Основи здоровя
Раціон харчування
 
110
Здоровий спосіб життя
 
110
Безпека на дорозі
 
110
Безпека в побуті
 
110
Права дитини
 
110
Ростомір
 
110
Дорожні знаки1 набір1 набір0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
110
Волокна природного походження
 
110
Види синтетичних матеріалів110
Промислові зразки тканин
 
110
Образотворче мистецтво
Друковані таблиці
Репродукції картин
 
110
Зразки різних видів мистецтва110
Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
110
Зразки малюнків з розпису
 
110
Обладнання загального призначення
Шафа книжкова
 
330
Гардини
 
330
Карниз
 
330
Термометр
 
110
Стінка меблева
 
110
 
 
Кабінети української мови та літератури
(2 кабінети)
Меблі та технічні засоби
 
 
Стіл учнівський
 
32320
Стілець учнівський
 
62620
Шафа книжна220
Стіл 1 т
 
110
Стілець оф
 
110
Дошка шкільна
 
220
Диски з презентаціями
 
20200
Ноутбук
 
110
Телевізор110
Тумбочка
 
110
Стіл 2т
 
110
Стілець офісний
 
110
Шафа для демонстраційний матеріал.
 
110
Мультимедійний проектор
 
110
Інтерактивна дошка
 
110
Стенди
 
10100
Обладнання загального призначення
Штори
 
330
Карниз
 
660
Правила роботи в кабінеті
 
220
Жалюзі330
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів220
Література та наочність
Предмети ужиткового мистецтва20200
Портрети українських письменників (набори)220
Таблиці з української мови25250
Таблиці з української літератури25250
Наукова література
 
24240
Довідники
 
15150
Словники30300
Художня література
 
1121120
 
Навчальний кабінет
 
Меблі
 
 
Стілець учнівський
 
31310
Стіл учнівський
 
15150
Стінка меблі
 
110
Стіл 2 т
 
110
Стілець офісний
 
110
Дошка шкільна
 
110
Обладнання загального призначення
Штори
 
330
Карниз
 
660
Правила роботи в кабінеті
 
220
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів220
Література та наочність
Довідкова література
 
10100
Художня література
 
15150
Стенди
 
880
Набір портретів письменників
 
220
 
Кабінети іноземних мов
(4 кабінети)
Меблі та технічне забезпечення
 
 
Стіл учнівський
 
41410
Стілець учнівський
 
88880
Стіл 1т
 
440
Стілець офісний
 
660
Шафа книжна
 
660
Дошка шкільна
 
440
Книжкова поличка
 
110
Телевізор
 
110
DVD програвач
 
220
Стіл 2т
 
110
Стіл офісний
 
110
Стенди
 
10100
Обладнання загального призначення
Штори
 
770
Карниз
 
770
Правила роботи в кабінеті
 
440
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів330
Література
Довідник з граматики німецької мови220
Довідник з граматики французької мови
 
330
Довідник з граматики англійської  мови
 
550
Словники німецької мови
 
440
Словники французької  мови
 
440
Словники  англійської мови
 
10100
Художня література з англійської мови
 
30300
 Художня література з німецької мови
 
10100
Художня література з французької мови
 
10100
Посібники з англійської мови
 
770
Посібники з німецької мови
 
550
Посібники з французької мови
 
440
Роздатковий матеріал з англійської мови
 
30300
Набір тематичних картинок за темами
 
330
 
 
 
 
Кабінети історії та правознавст
ва (1 кабінет)
                                Меблі та технічне забезпечення 
Стілець учнівський
 
30300
Стіл офісний
 
110
Стілець офісний
 
110
Шафа книжна
 
440
Тумбочка
 
440
Шафа кутова
 
110
Стілець м’який
 
550
Шафа д/од
 
110
Стенди
 
440
Полка книжна
 
330
Телевізор
 
110
Комп’ютер
 
110
Мультимедійний проектор
 
110
Принтер
 
110
Література та наочність
Посібники
 
440
Наукова література
 
550
 Карти та таблиці з історії
 
15150
 Навчальні фільми та відеоматеріали
 
30300
СD диски для проведення уроків
 
10100
Кабінети інформатики (2 кабінети)Меблі та технічне забезпечення
 
 
Комп’ютер
 
32    3287,5
Дошка магніт.маркер.
 
220
Принтер
 
110
Стіл аудит
 
11110
Стіл СРП
 
10100
Шафа книжна
 
110
Стілець учнівський
 
75750
Стілець офісний
 
220
Крісло гвинт.
 
220
Стіл комп.
 
110
Тумбочка
 
110
Стіл. Офіс.
 
220
Стілець офісний
 
110
Стенди
 
220
Стіл
 
110
Література
Навчальна література
 
10100
Посібники з предмету
 
12120
 
Кабінети математики
(3 кабінети)
Меблі та технічне забезпечення
 
 
Стіл учнівський
 
50500
Стілець учнівський
 
1001000
Полка книжна
 
220
Стіл 2- тумбовий
 
110
Стілець офісний
 
330
Дошка шкільна
 
330
Шафа книжна
 
330
Шафа кутова
 
220
Інтерактивна дошка
 
110
Стенди
 
660
Мультимедійний проектор
 
110
Обладнання загального призначення
Штори
 
880
Карниз
 
880
Правила роботи в кабінеті
 
330
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів330
Література та демонстраційні матеріали
Довідкова література
 
330
Таблиці з математики
 
20200
Збірники задач30300
 Роздатковий матеріал(комплекти)440
набір геометричних тіл220
рулетка110
тригонометричний круг220
Числова пряма220
 Моделі просторових фігур:
КубиПірамідиЕктаедр
 
1
3
1
 
 
1
3
1
 
0
0
0
 
 Методична література:
Математика-5, плани уроківМатематика-6, плани уроківАлгебра-7, плани уроківГеометрія-7, плани уроківАлгебра-8, плани уроківГеометрія-8, плани уроківАлгебра-9, плани уроківГеометрія-9, плани уроківАлгебра-10, плани уроківГеометрія-10, плани уроківАлгебра-11, плани уроківГеометрія-11, плани уроків
 
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Кабінет фізики та препараторськаМеблі та технічне забезпечення 
Стіл учнівський15150
Стілець учнівський
 
30300
Стіл 1- тумбовий
 
110
Стілець м’який
 
110
Шафа лабораторна
 
330
Стіл офісний
 
220
Стілець офісний
 
220
Дошка шкільна
 
110
Тумбочка
 
110
Мультимедійний проектор
 
110
Комп’ютер
 
110
Телевізор
 
110
Принтер
 
110
Стенди440
Шкільна розподільна шафа
 
110
Обладнання загального призначення
Штори
 
550
Карниз
 
550
Правила роботи в кабінеті
 
110
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів110
Обладнання
Ваги технічні
 
440
Осцилограф
 
110
Оптична лава
 
110
Телескоп рефлектор
 
110
Амперметр
 
770
Амперметр демонстр.
 
110
Балест. пістол.110
барометр110
вирівнювач110
Вольтметр лаборант.12120
Генер. низьких частин110
Диск оберт.110
Дзеркало оберт110
електрометр110
Ел. фон. машина110
Конд. змін.струму110
Конт.пост.змін.струму110
лупа330
мікрометр75-100110
Мех.пересув.гвинт.перед110
Мод.паров.турб.110
Набір гір 1кг110
Набір гір 2кг110
Набір пружних дінам.110
Насос Комавського110
Прил.Спектр110
Прил.оберт.рамки110
Прилад.збер.імпульс110
Прилад Іонтеля110
Прилад газ запону110
Прилад Розряд110
Прилад Авометр110
Прилад вихр. струму110
Прилад гідр.Парадокс110
Прилад ел.магн.інд.110
радіометр110
різновіси550
Реостат. речовина110
Розріз паров.маш.110
спектроскоп110
Телурій
 
110
Візок легкорух.
 
110
Фільмоскоп
 
110
Інтерактивний мультимедійний комплекс EPSON (проектор+дошка)10100
Роботи по монтажу мультимедійного комплексу10100
Комплект лабораторний “Механіка”
 
10100
Генератор звуковий шкільний
 
10100
Камертони на резонансних ящиках (пара)
 
10100
Прилад для демонстрації механічних коливань (на повітряній подушці)10100
Набір для демонстрації стоячих хвиль
 
10100
Штатив фізичний
 
10100
Література
Довідники з фізики
 
330
Збірники задач
 
20200
Таблиці з предмету
 
15150
Диски з презентаціями
 
20200
Диски для проведення уроків
 
10100
Кабінет хімії та препараторськаМеблі та технічне забезпечення 
стіл хім. каб.
 
19190
стілець учнівський
 
38380
шафа книжна
 
220
шафа лабор.
 
330
шафа витяжка
 
220
стіл 1 т
 
110
стіл демонстраційний
 
110
стіл срп-1
 
110
Стенди
 
440
стілець м’який
 
220
стілець офісний
 
110
крісло гвинтове
 
110
дошка шкільна
 
110
Телевізор
 
110
DVD
 
110
Обладнання загального призначення
Штори
 
550
Карниз
 
550
Правила роботи в кабінеті
 
110
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів110
Обладнання
Колба плоскодонна
 
880
Мірна колба 500мл
 
15150
Кругло донна колба
 
12120
Мірний циліндр 50мл
 
10100
Мірний циліндр 200мл
 
10100
Лійка
 
770
Хім. склянка
 
660
Крапельниця
 
440
колба конічна
 
20200
Мірна колба 100мл
 
12120
Пробірки
 
40400
Пробіркотримач
 
12120
Спиртівки
 
10100
Штатів для пробірок
 
14140
Пінцет
 
15150
Ложечка для спалювання
 
15150
Щипці тигельні
 
15150
Ступка + товкач
 
330
Скляні трубочки
 
16850
Порцелянова чашка
 
770
скляні палички
 
330
Штатив лабораторний
 
550
Набір №6  “Органічні речовини”
 
110
Набір 3 ВС “Луги”
 
110
Набір №13 ВС “Галогени”
 
110
Набір №14 ВС “Сульфати, сульфіти, сульфіди”1частково30
Набір №16 ВС “Метали, оксиди”1частково30
Набір №21 ВС “Неорганічні речовини”110
Набір №22 ВС “Індикатори”110
Інтерактивний мультимедійний комплекс EPSON (проектор + дошка)10100
Ноутбук вчителя з електронними підручниками10100
Фабрика друку (принтер/сканер/копір)10100
Набір лабораторний для учня15566
Комплект з електролізу демонстраційний10100
Література
Довідники з хімії440
Збірники задач12120
Таблиці з предмету14140
Диски з презентаціями10100
Диски для проведення уроків11110
Кабінет біології та препараторськаМеблі та технічне забезпечення
Стіл учнівський
 
17170
Стілець учнівський
 
34340
Стіл демонстраційний
 
110
Стіл
 
110
Шафа лабораторна
 
220
Стіл комп’ютерний
 
110
Стілець офісний
 
440
Телевізор
 
110
DVD
 
110
Комп’ютер
 
110
Стенди
 
220
Дошка шкільна
 
110
Ноутбук вчителя з електронними підручниками10100
Мікроскоп
 
16850
Обладнання загального призначення
Штори
 
550
Карниз
 
550
Правила роботи в кабінеті
 
110
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів110
Наочність
Будова клітини листа
 
110
Будова зерна-пшениці
 
110
Муляж груші
 
110
Модель будови яйця
 
110
Раковина молюска
 
110
Розв. Куриці
 
110
Муляж торсу людини
 
110
Череп людини
 
110
Акваріум
 
220
Мікропрепарати для 6-11 класів
 
550
Гербарій
 
110
Колекція метеликів
 
110
Скелети птахів
 
110
Скелет змії
 
110
Моделі головного мозку
 
110
Скелет черепахи
 
110
Колекція «Мінеральні та органічні добрива»110
Гербарій “Рослини природних зон України”110
Структура ДНК
 
110
Реанімаційний тренажер “Учнівський”
 
10100
Література
Довідники з біології
 
550
Роздатковий матеріал
 
30300
 Кабінет географіїМеблі та технічне забезпечення 
Стіл учнівський
 
16160
Стілець учнівський
 
29290
Стіл 1т110
Шафа книжна
 
110
Ноутбук вчителя з електронними підручниками110
Магнітно-маркерна дошка
 
110
Дошка крейдова110
Меблева стінка110
Меблевий куточок для відпочинку110
Наочність
Портрети видатних географів та мореплавців12120
Глобус фізичний, політичний, зоряного неба330
Модель “Комбінований рельєф”
 
10100
Модель “Рельєф морського дна”
 
10100
Модель діюча “Сонячна система”
 
10100
Модель розбірна “Яри та яруси”
 
10100
Телурій (діюча модель Сонце -Земля – Місяць)110
Модель “Циклон і антициклон”10100
Кругообіг води в природі
 
110
Набір стендів для кабінету геграфії
 
10100
Топографічна карта, м-б 1:25 000 (на планках)110
Україна. Природно-заповідний фонд, м-б 1:1 000 000 (на планках)110
Україна. Грунти, м-б 1:1 000 000 (на планках)110
Україна. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі110
Україна. Економічна карта, м-б 1:1 000 000 (на планках)110
Україна. Екологічна ситуація, м-б 1:1 000 000 (на картоні, на планках)110
Україна. Фізична карта, м-б 1:1 000 000 (на картоні, на планках)110
Європа. Фізична карта
 
110
Африка. Фізична карта
 
110
Зоряне небо (на планках)
 
110
Світ. Фізична карта
 
110
Світ. Політична карта
 
110
Світ. Екологічні проблеми
 
110
Австралія та Океанія. Політична карта
 
110
Азія (Центральна, Південно-Західна, Південна, Південно-Східна та Східна частини). Політична карта110
Модель-глобус “Будова Землі”
 
110
Глобус-модель “Зоряне небо”. Діаметр: 320мм110
Євразія. Політична карта
 
110
 Література
Збірник атласів
 
440
Наукова та довідникова
 
28280
Кабінет обслуговуючої праці та препараторськаМеблі 
Стіл учнівський
 
15150
Стілець учнівський
 
30300
Стіл 2 т
 
110
Стіл 1т
 
110
Стіл СРП 1
 
110
Крісло гвинтове
 
110
шафа книжна
 
550
Обладнання загального призначення
Штори
 
440
Карниз
 
440
Правила роботи в кабінеті
 
110
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів110
Обладнання
Електроплита
 
110
машинка швейна
 
660
Манекен
 
110
дошка шкільна
 
110
Праска
 
110
Наочність
довідкова література
 
330
макети виробів
 
20200
зразки готових виробів
 
10100
Майстерні
(слюсарна та столярна)
Меблі та технічне обладнання 
Стіл наст. свердл.
 
220
Стіл токарний ТВ-4
 
330
Стіл фрезер
 
110
Стіл тон. по деревині
 
110
Стіл фуговочний
 
110
Стіл цирк-фуговочний
 
110
Стіл тон. по деревині
 
440
Ел. точило
 
330
Верстак
 
16160
Шафа для інструментів
 
220
Плита розміточна
 
220
Стіл
 
110
Стільці дерев’яні
 
220
Тиски
 
20200
Ножиці по металу
 
10100
Набір сверл
 
110
Напилок20200
Різьбонарізний інструмент
 
110
Рубанок
 
770
Стаместка
 
660
Рейсмус
 
10100
Коловорот
 
110
Напівфуганок
 
660
Ножовка
 
10100
Стіл для інструментів
 
110
Водонагрівач
 
110
 Демонстраційний матеріал
 
10100
Кабінет психологаМеблі 
Стіл 1т
 
110
Шафа книжна
 
330
Крісло гвинтове
 
330
Стіл офісний
 
440
Стіл. аудит.
 
110
Стілець офісний
 
440
Ноутбук
 
110
Література
Довідники з психології
 
550
Наукова література
 
15150
Збірники психологічних тестів
 
440
Канцелярське приладдя
фарби550
пластилін330
магніти10100
фломастери550
ватман10100
набір кольорового паперу550
альбом для малювання550
 
Спортивні зали (2)
Меблі та обладнання 
Лавка спортивна29290
Стіл 1т330
Стіл учителя110
Стілець п/м660
Полка ін.220
Стілець офісний110
Місток гімнастичний110
Мати гімнастичні220
Гиря спортивна110
Штанга спортивна110
Баскетбольні щити12120
Гімнастичний килим110
К-т інвентарю д/занять дитячою легкою атлетикою110
Сітка волейбольна220
Стіл для гри в теніс110
Тренажер110
Сітка футбольна220
Футбольні ворота440
 Гімнастичні килимки для вправ15150
Інвентар
скакалки30300
м’ячі волейбольні10100
м’ячі футбольні10100
м’ячі баскетбольні20200
Тенісні ракетки220
м’ячі тенісні550
прапорці суддівські660
блини для штанги660
секундоміри330
свистки330
канат для перетягування110
шахи220
туристичні килимки25250
ракетки для бадмінтону550
 волани для бадмінтону10100
БібліотекаМеблі
Шафа1,51,50
Шафа пн110
Стіл110
Стіл уч.11110
Стілець уч.21210
Стілець п/м660
Тумбочка330
Каталожні ящики220
Стелаж дерев’яний17170
Стелаж СПС770
Телевізор «Samsung»110
Стілець офісний110
Комп’ютер «Asus»110
Ксерокс «Canon»110
Стіл комп.110
 Обладнання загального призначення
Штори
 
770
Карниз
 
770
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів110