09 грудня 2015 року було проведено педагогічне читання з теми: "Основи професійної етики у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського"

suhom_1

Продовжуючи себе у  своїх вихованцях, ми творимо не тільки людину . Ми творимо самий час. Дух часу,  взаємини між людьми - все це залежить від того,  які ми  з  вами,  від  того, яка школа,  що їй народ довірив своє майбутнє .

                                                                                          В.Сухомлинський

Обов'язковою передумовою ефективності професійного мовлення вчителя є також володіння ним технікою мовлення, що є не лише елементом культури педагогічної діяльності вчителя,  а й передумовою позитивного сприйняття вчителя учнями, батьками, колегами. Мовлення вчителя може по-різному впливати на учнів. Значною мірою це залежить від його комунікативних якостей, зокрема,  такого важливого показника,  як виразність.  Для виразного мовлення характерними є також конкретність, безпосередність,  здатність викликати у слухачів візуальні картини,  яскраві бажання,  відчуття і співпереживання.  Різні ситуації педагогічного спілкування потребують використання відповідних типів мовленнєвої виразності.

suhom_3


Рекомендації видатного педагога для вироблення цінних якостей вчительського мовлення,  педагогічної культури  не втратили свого значення й досі.  Сьогодні,  коли школа переорієнтовується на вимоги ринкової побудови всіх сфер соціального життя держави,  найперше змінилася роль вчителя як центральної фігури в організації навчально-виховного процесу.  

suhom_2

Школі потрібен учитель,  який би виконував свою роботу професійно.  Є підстави говорити про тенденцію до розшарування вчителів середніх шкіл за рівнем майстерності.  З'являється так званий елітний учитель.  Його характерні риси -  професіоналізм,  упевненість у собі, оптимістичне сприйняття світу,  заповзятість,  творчість.  За аналогією з економічним чуттям такому вчителеві притаманне чуття педагогічної реальності.  Такий учитель поєднує в собі вузьку спеціалізацію з широким світобаченням.  Він готовий завжди опановувати нові форми, методи,  технології навчання й виховання,  що дає йому впевненість у завтрашньому дні.  Такий учитель утверджує оптимістичний підхід до дійсності,  стійкий у стресових ситуаціях,  сам соціалізується в умовах кризи і  допомагає соціалізуватися учневі.  Для нього характерною є висока  професійна педагогічна етика, стверджував великий педагог.

15.07.2020

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”