Похожее изображение

У березні 2011 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України визнало нашу школу експериментальною.

Тема експериментального дослідження "Створення системи розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості".


Термін початку та закінчення експерименту:

Початок - 01.03.2011 року

Закінчення - 01.03.2021 року

 

Актуальність дослідження:

Освіта - основа розвитку особистості і суспільства, нації, держави. Вона є визначальним чинником прогресивного поступу України у світовий та європейський освітній простір.

Відповідно до цього державна освітня політика спрямована на оновлення вітчизняної системи освіти, її змістового та організаційного аспектів.

Як визначено у «Національній доктрині розвитку освіти», державі потрібні не відмінні виконавці, а інтелектуально розвинені, творчо обдарованні особистості, здатні будувати програму успішної життєвої і професійної діяльності. Тому і виникла необхідність у пошуках інноваційних шляхів встановлення 11-річної середньої школи, яка б створювала сприятливі умови для розвитку й саморозвитку особистості, освоєння учнями життєвої соціальної компетентності, здатної вирішувати проблеми сьогодення і майбутнього.

Одним із шляхів реалізації цих завдань є запровадження у практику роботи сучасної школи ідей педагогіки життєтворчості як основи інноваційних освітніх змін.

Усе це і сприяло вибору експериментального дослідження щодо створення системи розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості .

 

Основна мета експерименту:

Створити інноваційну систему розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості, яка забезпечить інноваційні зміни у загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Короткій зміст експериментальної роботи:

Експериментальна робота покликана створити систему розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості, що дасть можливість підвищити рівень творчості школярів, отримати дані, які розширять уявлення про роль навчально-виховного процесу у розвитку творчої особистості, здатної жити, діяти в сучасному суспільстві та бути життєво компетентною.

 

Завдання дослідження:

1. Вивчити питання розвитку творчого потенціалу учня в теорії сучасної педагогіки та практики.

2. Дослідити вплив сучасних педтехнологій на розвиток творчого потенціалу.

3. Розробити критерії рівня розвитку творчої особистості учня.

4. Створити модель розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості, яка реалізує освітні завдання сучасної шкільної освіти.

5. Розробити технології розвитку творчого потенціалу, на засадах педагогіки життєтворчості. Систематизувати роботу з творчо обдарованими учнями.

 

Гіпотеза:

Створення системи розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості сприятиме формуванню інноваційного освітнього простору школи, підвищенню якості освіти за умов: 

сприятливого соціально-психологічного клімату школи;

підвищення професійної компетентності педагогічного колективу;

використання нових педагогічних технологій педагогіки життєтворчості;

демократизації організаційних основ управління навчальним закладом

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”