1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками.
 
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) Кількість приміщень
(одиниць)
Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики
необхідно фактично необхідно фактично
Приміщення школи          
Для учнів початкової школи:          
класна кімната 12 12 2,4 2,4 В оперативномууправлінні
спальна кімната 1 1 2 2 В оперативномууправлінні
рекреації 4 4 1,0 1,0 В оперативномууправлінні
туалети для дівчат та хлопців 11 11     В оперативномууправлінні
Навчальні кабінети для предметів загальноосвітнього циклу для 5-11 класів:          
кабінет Захисту Вітчизни, 1 1 2,4 2,4 В оперативному управлінні
кабінет математики 3 3 2,4 2,4 В оперативному управлінні
кабінет хімії, основ здоров’я
лаборантська
1
1
1
1
2,8 2,8 В оперативному управлінні
кабінет української мови та літератури 2 2 2,4 2,4 В оперативному управлінні
кабінет інформатики
лаборантська
2
1
2
1
6
 
6
 
В оперативному управлінні
кабінет іноземної мови 3 3 2,4 2,4 В оперативному управлінні
кабінет фізики
лаборантська
1
1
1
1
2,8
 
2,8
 
В оперативному управлінні
кабінет народознавства 1 1 2,4 2,4 В оперативному управлінні
кабінет історії України
лаборантська
1
1
1
1
2,4 2,4 В оперативному управлінні
кабінет біології
лаборантська
1
1
1
1
2,8 2,8 В оперативному управлінні
кабінет географії 1 1 2,4 2,4 В оперативному управлінні
кабінет технологій
лаборантська
1
1
1
1
2,4
 
2,4
 
В оперативному управлінні
рекреація кабінету хореографії 1 1     В оперативному управлінні
кабінет зарубіжної літератури 1 1 2,4 2,4 В оперативному управлінні
Кабінет хореографії 1 1     В оперативному управлінні
Кабінет педагога-організатора 1 1     В оперативному управлінні
Майстерня:          
столярна 1 1 6 6 В оперативному управлінні
слюсарна 1 1 6 6 В оперативному управлінні
Спортивні майданчики 2 2 4,7 4,7 В оперативному управлінні
Інші приміщення         В оперативному управлінні
Актова зала 1 1 - - В оперативному управлінні
Спортивна зала 2 2 12 12 В оперативному управлінні
Учительська 1 1 - - В оперативному управлінні
Бібліотека 1 1        - - В оперативному управлінні
Книгосховище 1 1 - - В оперативному управлінні
Краєзнавчий музей 1 1 - - В оперативному управлінні
Кабінет директора 1 1 - -  
Класні кімнати 3 3 2,4 2,4 В оперативному управлінні
Приймальня 1 1 - - В оперативному управлінні
Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи 2 2 - - В оперативному управлінні
Кабінет заступника директора з адміністративно -господарської роботи 1 1 - - В оперативному управлінні
Кабінет психологічної служби 1 1 - - В оперативному управлінні
Медичний кабінет 1 1 - - В оперативному управлінні
Стоматологічний кабінет 1 1 - - В оперативному управлінні
Їдальня 1 1 - - В оперативному управлінні
Приміщення для обслуговуючого персоналу 3 3 - - В оперативному управлінні
Тир 1 1 - - В оперативному управлінні
 
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
 
Найменування навчальних приміщень Найменування навчального обладнання Необхідно
(одиниць)
Фактично
(одиниць)
відсоток
потреби
Кабінетпочаткових класів Меблі
Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 15 15 0
Стілець учнівський з регул.висоти 30 30 0
Стіл для вчителя 1 1 0
Стілець для вчителя 1 1 0
Шафа 1 1 0
Дошка 1 1 0
Технічне забезпечення
Телевізор 1 1 0
Ноутбук 1 1 33
МОВА ТА ЧИТАННЯ
Друковані таблиці
Український алфавіт 1 1 0
Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -1 класи) 1 1 0
Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -1 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку 1 1 0
Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1 0
Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1
 
0
Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
Таблиці та опорні схеми з української мови 1 1 0
Мова. Мовлення 1 1 0
Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
Речення 1 1 0
Головні та другорядні члени речення 1 1 0
Однорідні члени речення 1 1 0
Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
Фразеологізми 1 1 0
Частини мови 1 1 0
Звуки і букви 1 1 0
Голосні та приголосні 1 1 0
Наголос. 1 1 0
Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
Правопис
Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
 
 
Написання прийменників з іменниками 1 1 0
Написання не з дієсловами 1 1 0
Вживання апострофа 1 1 0
Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
Картки для індивідуальної роботи (набори) 1 1 0
Літери та склади алфавіту 1 1 0
Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
Математика
Друковані таблиці
Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
Натуральні числа 1 1 0
Число нуль 1 1 0
Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
Таблиця додавання чисел 1 1 0
Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас 1 1 0
Набір «Лего» (цеглинки) 1клас 1 1 0
Набір «Лего» (деталі) 1клас 1 1 0
Таблиця множення 1 1 0
Ділення з остачею 1 1 0
Частини. Дроби 1 1 0
Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
Площа 1 1 0
Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
Місткість 1 1 0
Ілюстрації до типових задач 1 1 0
Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
Інструменти контрольно-вимірювальні
Навчальний метр 1 1 0
Косинець 1 1 0
Циркуль 1 1 0
Лінійка класна 1 1 0
Я І Україна
Фізична карта світу 1 1 0
Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
Природні зони України 1 1 0
План місцевості 1 1 0
Заповідники України 1 1 0
Контурні карти 1 1 0
Таблиці 1 1 0
Річний рух Землі 1 1 0
Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
Тварини – мешканці грунту 1 1 0
Осілі птахи 1 1 0
Птахи, які прилітають до нас на зиму 1 1 0
  Світ комах 1 1 0
Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
Теплові пояси Землі 1 1 0
Гірські породи та мінерали 1 1 0
Рослини 1 1 0
Органи тіла людини 1 1 0
Червона книга тварини і рослина 1 1 0
Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
Рослини степу 1 1 0
Рослини лісу 1 1 0
Рослини луків 1 1 0
Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
Тварини лісу 1 1 0
Тварини поля 1 1 0
Тварини грунту 1 1 0
Тварини водоймищ 1 1 0
Охорона лісів, повітря 8 8 0
Гора, горб 1 1 0
Свійські тварини 1 1 0
Ланцюги живлення в природі 1 1 0
Кругообіг речовин у природі 1 1 0
Дерево роду (схема) 1 1 0
Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
Історичні постаті 1 1 0
Культурна спадщина, архітектура 1 1 0
Народні промисли України 1 1 0
Міста України 1 1 0
Галузі господарства 16 16 0
Обєкти натуральні: гербарії
Основні групи рослин 1 1 0
Листяні дерева та кущі 1 1 0
Хвойні дерева та кущ 1 1 0
Корисні копалини 1 1 0
Глобус 1 1 0
Основи здоровя
Раціон харчування 1 1 0
Здоровий спосіб життя 1 1 0
Безпека на дорозі 1 1 0
Безпека в побуті 1 1 0
Права дитини 1 1 0
Прилади та пристосування 1 1 0
Ростомір 1 1 0
Дорожні знаки 1 набори 1 набори 0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу 1 1 0
Породи дерева 1 1 0
Волокна природного походження 1 1 0
Види синтетичних матеріалів 1 1 0
  Промислові зразки тканин 1 1 0
Образотворче мистецтво
Друковані таблиці
Репродукції картин 1 1 0
Зразки різних видів мистецтва 1 1 0
Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках 1 1 0
Юний писанкар 1 1 0
Зразки малюнків з розпису 1 1 0
Обладнання загального призначення
Гардини 3 3 0
Карниз 3 3 0
Термометр 1 1 0
Підставка для квітів 1 1 0
Шафа для одягу
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
Парта учнівська 16 16 0
Стіл учнівський з регул.висоти 32 32 0
Стіл для вчителя 1 1 0
Стілець для вчителя 1 1 0
Шафа 1 1 0
Дошка 1 1 0
Технічне забезпечення
Телевізор 1 1 0
Ноутбук 1 1 0
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Друковані таблиці
  Український алфавіт (друковані літери великі і малі) 1 1 0
Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи) 1 1 0
Тлумачний словник української мови (1-4 класи) 1 1 0
Сиди правильно при письмі 1 1 0
Правильно тримай ручку при письмі 1 1 0
Глобус 1 клас 1 1 0
Мікроскоп 1 клас 1 1 0
Карти «Інтелект України» 1клас 1 1 0
Портрети письменників (комплект) 1 1 0
Календар  (1-4 класи) 1 1 0
  Навчальні плакати «Інтелект України» 1клас 1 1 0
Навчальні таблиці «Інтелект України»
2 клас
1 1 0
Навчальні таблиці «Інтелект України» 3клас 1 1 0
Навчальні таблиці «Інтелект України» 4клас 1 1 0
Ілюстрації до Читання та Ранкових зустрічей «Інтелект України» 1клас 1 1 0
  Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи) 1 1 0
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1клас)» 1 1 0
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)» 1 1 0
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)» 1 1 0
Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)» 1 1 0
Комплект «Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)» 1 1 0
Комплект «Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)» 1 1 0
Комплект «Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)» 1 1 0
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)» 1 1 0
  Комплект «Таблиць та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)» 1 1 0
Комплект «Таблиць та опорні схеми з української мови з теми «Речення»» 1 1 0
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Слово»» 1 1 0
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Будова слова»» 1 1 0
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Частини мови»» 1 1 0
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Звуки і букви»» 1 1 0
Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Правопис»» 1 1 0
Комплект «Портрети українських письменників та поетів 1 1 0
Комплект «Портрети зарубіжних письменників та поетів» 1 1 0
Комплекти «Український народознавчий матеріал (1-4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг» 1 1 0
  Моделі. Площинні
Комплект «Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)» 1 1 0
Навчальні комп’ютерні програми
Збагачуємо мову (український словниковий запас) 1 1 0
Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
Перевіряємо написання слів 1 1 0
Екранно-звукові відеофільми
Пори року 1 1 0
Як хліб до нас прийшов 1 1 0
Як книга до нас прийшла 1 1 0
Українські народні казки 1 1 0
Казки народів світу 1 1 0
Традиції та звичаї українського народу 1 1 0
Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1 - 4 класи) 1 1 0
  Аудіо та відео (диски – комплекти) 1 клас 68 68 0
  Аудіо та відео (диски – комплекти)  2 клас 20 20 0
Аудіо та відео (диски – комплекти)  3 клас 20 20 0
Аудіо та відео (диски – комплекти)  4 клас 20 20 0
МАТЕМАТИКА
Друковані таблиці
Комплект «Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1 -4 класи)» 1 1 0
Комплект «Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та знаків (1 -4 класи)» 1 1 0
Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас 1 1 0
Набір «Лего» (цеглинки) 1клас 1 1 0
Набір «Лего» (деталі) 1клас 1 1 0
Набір креслярських інструментів 1 1 0
Математична гра «Лото» «Інтелект України» 2 клас 1 1 0
Роздатковий матеріал «Інтелект України» 2 клас 31 на м-ць 31 на м-ць  
Роздатковий матеріал «Інтелект України» 3 клас 27 на м-ць 27 на м-ць  
  Роздатковий матеріал «Інтелект України» 4 клас 28 на м-ць 28 на м-ць  
  Комплект «Лічильний матеріал з магнітним кріпленням демонстраційний» 1 1 0
Комплект «Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) (1 клас)» 1 1 0
Комплект «Розміщення предметів у просторі і на площині (1 -4 класи)» 1 1 0
Комплект «Порівняння кількості предметів (1 -2 класи)» 1 1 0
Комплект «Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця знаходження предметів(використання кількісних і порядкових числівників)    (1 -4 класи)» 1 1 0
Комплект «Натуральні числа» 1 1 0
Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1 -2 класи) 1 1 0
Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2 -4 класи) 1 1 0
  Комплект «Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, множення і ділення(1 - 4 класи)» 1 1 0
Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1 -4 класи) 1 1 0
Ділення з остачею (3 -4 класи) 1 1 0
Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас) 1 1 0
Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією змінною. Нерівність з однією змінною
(3 -4 класи)
1 1 0
Комплект «Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 – 4 класи)» 1 1 0
Точка, лінія, відрізок, промінь, кут. 1 1 0
Многокутник і його елементи. 1 1 0
  Трикутник і його елементи. Види трикутників. 1 1 0
  Чотирикутник і його елементи, види чотирикутників 1 1 0
Коло і круг. Їх елементи. 1 1 0
Куб, куля, циліндр, конус 1 1 0
Величини та одиниці вимірювання величин (1 -4 класи); 1 1 0
Довжина. Відстань. Периметр 1 1 0
Одиниці довжини (кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр) і співвідношення між ними. Перетворювання іменованих чисел та їх порівняння. Арифметичні дії над ними. 1 1 0
Побудова та вимірювання відрізків. 1 1 0
Обчислення периметра прямокутника(квадрата) за його сторонами. 1 1 0
Одиниці площі (квадратний метр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр) і співвідношення між ними. Знаходження та обчислення площі прямокутника (квадрата) за довжиною їх сторін. 1 1 0
  Одиниці часу (година, хвилина, секунда; доба, тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення між ними. 1 1 0
Одиниці швидкості (кілометр за годину, метр за секунду тощо). 1 1 0
Одиниці маси (грам, кілограм, центнер, тонна) і співвідношення між ними. 1 1 0
Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи): 1 1 0
Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання різних мірок для порівняння місткості рідини 1 1 0
Комплект «Ілюстрації до типових задач (1 -2 класи)» 1 1 0
Комплект «Опорні схеми коротких записів різних видів задач (1 -4 класи)» 1 1 0
Палетки 1 1 0
Каса цифр та лічильного матеріалу 1 1 0
Об’ємні моделі
Циферблат годинниковий 1 1 0
Комплект «Геометричні тіла» 1 1 0
Площинні 1 1  
  Комплект «Геометричні фігури» 1 1 0
Інструменти. Контрольно-вимірювальні 1 1  
Комплект «Набір вимірювальний (метр, косинець, циркуль)» 1 1 0
Прилади та пристосування 1 1  
Магнітний прилад "Частки і дроби" 1 1 0
Ваги демонстраційні 1 1 0
Термометр демонстраційний 1 1 0
Екранно-звукові відеофільми
Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) 1 1 0
Розміщення предметів у просторі і на площині. Рух предметів у різних напрямах 1 1 0
Порівняння величин. Одиниці величин. Порівняння кількості предметів 1 1 0
Я І УКРАЇНА
Друковані карти, стінні
  Західна півкуля. Східна півкуля. 1 1 0
Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
Адміністративна карта України 1 1 0
Україна. Природні зони 1 1 0
Україна. Природні зони
Наша Батьківщина (3-4 класи) 1 1 0
Контурні карти (3-4 класи) 1 1 0
Таблиці
Комплект «Планети і тіла Сонячної системи» 1 1 0
Комплект «Річний рух Землі навколо Сонця» 1 1 0
Комплект «Обертання Землі навколо осі» 1 1 0
  Комплект «Кругообіг води в природі» 1 1 0
  Комплект «Рух сонця по небосхилу та утворення тіні» 1 1 0
Комплект «Тварини - мешканці ґрунту» 1 1 0
Комплект «Осілі птахи. Перелітні птахи» 1 1 0
Комплект «Птахи, які прилітають до нас на зиму» 1 1 0
Комплект «Різноманітний світ комах у природі» 1 1 0
Комплект «Гриби: їстівні та отруйні» 1 1 0
  Комплект «Теплові пояси Землі» 1 1 0
Комплект «Гірські породи та мінерали» 1 1 0
Комплект «Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей» 1 1 0
Комплект «Типи суцвіть» 1 1 0
Комплект «Ранньоквітучі рослини» 1 1 0
Комплект «Органи тіла людини» 1 1 0
Комплект «Червона книга. Тварини» 1 1 0
Комплект «Червона книга. Рослини» 1 1 0
Комплект «Умовні знаки плану місцевості» 1 1 0
Комплект «Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима» 1 1 0
Комплект «Рослини і тварини природних зон України» 1 1 0
Гора. Горб. Розвиток яру 1 1 0
Ланцюги живлення в природі 1 1 0
Кругообіг речовин у природі 1 1 0
Органи чуття 1 1 0
  Комплект «Галузі господарства. Сільське господарство: рослинництво і тваринництво» 1 1 0
Об’єкти натуральні
Гербарії
Комплект «Листяні дерева та кущі» 1 1 0
Комплект «Хвойні дерева, кущі» 1 1 0
Комплект «Рослини природних зон» 1 1 0
Комплект «Дикорослі рослини» 1 1 0
Комплект «Бур'яни» 1 1 0
Комплект «Культурні рослини» 1 1 0
Комплект «Лікарські рослини» 1 1 0
Комплект «Отруйні рослини» 1 1 0
Комплект «Будова квіткових рослин: корінь, стебло, листок та їх видозміни» 1 1 0
Колекції
Комплект «Корисні копалини України» 1 1 0
Комплект «Гірські породи та мінерали» 1 1 0
  Комплект «Ґрунти» 1 1 0
Комплект «Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково - декоративних культур» 1 1 0
Комплект «Плодово -ягідні культури» 1 1 0
Комплект «Насіння та плоди» 1 1 0
Моделі 1 1  
Глобус фізичний, 1:30 млн. 1 1 0
Прилади та пристосування
Термометр кімнатний 1 1 0
Секундомір 1 1 0
Приладдя, посуд
Ножиці з тупими кінцями 1 1 0
Мірні склянки: 1 1 0
50 мл; 1 1 0
100 мл; 1 1 0
250 мл 1 1 0
Екранно-звуковівідеофільми
Заповідники України. 1 1 0
  Планети Сонячної системи. Рух землі навколо Сонця, обертання осі. Від чого залежить зміна пір року 1 1 0
Природа та праця людей у лісостепу 1 1 0
  Природа в горах 1 1 0
  Природа та праця людей у степах 1 1 0
  Природа в мішаних лісах 1 1 0
Кругообіг води в природі 1 1 0
Материки та океани 1 1 0
Утворення джерела 1 1 0
Утворення ярів 1 1 0
Свійські тварини та їхні дикі родичі 1 1 0
Світ птахів. Зимуючі та перелітні птахи 1 1 0
  Добування горючих, рудних і нерудних корисних копалин 1 1 0
  Життя прісної водойми 1 1 0
  Джерело. Річка 1 1 0
  Озеро. Море 1 1 0
  Розвиток рослин із насіння 1 1 0
  Як хліб на стіл прийшов 1 1 0
  Тварини та рослини в різні пори року 1 1 0
  Орієнтування на місцевості 1 1 0
  Охорона природи 1 1 0
  Народні промисли в Україні 1 1 0
  Основні права та обов'язки дитини 1 1 0
  Аудіозаписи
  Слухаємо, як звучить ліс 1 1 0
  Звуки великого міста 1 1 0
  Шум моря 1 1 0
  ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
  Друкованітаблиці
  Комплект «Раціон харчування 1 1 0
  Комплект «Здоровий спосіб життя» 1 1 0
  Комплект «Особиста гігієна молодшого школяра» 1 1 0
  Комплект «Безпека на дорозі» 1 1 0
  Комплект «Безпека в побуті» 1 1 0
  Комплект «Основні небезпеки навколишнього середовища» 1 1 0
  Комплект «Служби захисту населення» 1 1 0
  Комплект «Права дитини» 1 1 0
  Комплект «Раціон харчування 1 1 0
  Комплект «Здоровий спосіб життя» 1 1 0
  Прилади та пристосування
  Аптечка першої допомоги 1 1 0
  Моделі
  Набір «Дорожні знаки» 1 1 0
  Екранно-звуковівідеофільми
  Корисні ї шкідливі звички 1 1 0
  Безпека щоденного життя 1 1 0
  Надання першої допомоги при опіках, кровотечах, укусах, переломах, вивихах, саджах 1 1 0
  ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНІЧНА і ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ
  Об’єкти натуральні. Колекції
  Комплект «Види паперу» 1 1 0
  Комплект «Волокна природного походження» 1 1 0
  Комплект «Види синтетичних матеріалів (пластмаси, поролон тощо)» 1 1 0
  Комплект «Види м'якоть жерсті та дроту» 1 1 0
  Комплект «Промислові зразки тканин та ниток» 1 1 0
  Друкованітаблиці
  Комплект «Трудове навчання
(1-4 класи)»
1 1 0
  Комплект «Правила безпеки праці
(1-4 класи)»
1 1 0
  Комплект «Аплікація з листя та соломки» 1 1 0
  Комплект «Аплікація, ліплення, конструювання» 1 1 0
  Комплект «Аплікація з геометричних фігур» 1 1 0
  Комплект «Лозоплетіння» 1 1 0
  Комплект «М'яка іграшка» 1 1 0
  Комплект «Елементи креслення
(1-4 класи)»
1 1 0
  Комплект «Українські витинанки» 1 1 0
  Комплект «Зразки керамічних виробів» 1 1 0
  Комплект «Натюрморти» 1 1 0
  Комплект «Альбоми із профорієнтації за напрямками» 1 1 0
  Комплект «Альбом «Зразки іграшок народних умільців»» 1 1 0
  Комплект «Альбом «Історія технічної іграшки»» 1 1 0
  Відеозаписи
  Ознайомлення дітей з декоративно- прикладним мистецтвом України 1 1 0
  Народна художня вишивка 1 1 0
  Народні іграшки 1 1 0
  Календарно-обрядові свята українського народу 1 1 0
  Глина та її використання 1 1 0
  У світі професій 1 1 0
  ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
  Друковані таблиці
  Ознайомлення дітей з декоративно- прикладним мистецтвом України 1 1 0
  Народна художня вишивка 1 1 0
  Народні іграшки 1 1 0
  Календарно-обрядові свята українського народу 1 1 0
  Глина та її використання 1 1 0
  У світі професій 1 1 0
Кабінетпочаткових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 11 11 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 22 22 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 2 2 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Телевізор 1 1 0
  Ноутбук 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -1 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -1 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени речення 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосні 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 1 1 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас 1 1 0
  Набір «Лего» (цеглинки) 1клас 1 1 0
  Набір «Лего» (деталі) 1клас 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Природні зони України 1 1 0
  План місцевості 1 1 0
  Заповідники України 1 1 0
  Контурні карти 1 1 0
  Таблиці 1 1 0
  Річний рух Землі 1 1 0
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Тварини – мешканці грунту 1 1 0
  Осілі птахи 1 1 0
  Птахи, які прилітають до нас на зиму 1 1 0
  Світ комах 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Теплові пояси Землі 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Червона книга тварини і рослина 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини грунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 8 8 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Історичні постаті 1 1 0
  Культурна спадщина, архітектура 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Міста України 1 1 0
  Галузі господарства 16 16 0
  Об’єкти натуральні: гербарії
  Основні групи рослин 1 1 0
  Листяні дерева та кущі 1 1 0
  Хвойні дерева та кущ 1 1 0
  Корисні копалини 1 1 0
  Глобус 1 1 0
  Основи здоров’я
  Раціон харчування 1 1 0
  Здоровий спосіб життя 1 1 0
  Безпека на дорозі 1 1 0
  Безпека в побуті 1 1 0
  Права дитини 1 1 0
  Прилади та пристосування 1 1 0
  Ростомір 1 1 0
  Дорожні знаки 1 набори 1 набори 0
  Трудове навчання, технічна і художня праця
  Види паперу 1 1 0
  Породи дерева 1 1 0
  Волокна природного походження 1 1 0
  Види синтетичних матеріалів 1 1 0
  Промислові зразки тканин 1 1 0
  Образотворче мистецтво
  Друковані таблиці
  Репродукції картин 1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва 1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках 1 1 0
  Юний писанкар 1 1 0
  Зразки малюнків з розпису 1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Гардини 3 3 0
  Карниз 3 3 0
  Термометр 1 1 0
  Ростомір 1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 15 15 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 30 30 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Ноутбук 1 1 33
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Птахи України 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Обєкти натуральні: гербарії
  Основні групи рослин 1 1 0
  Листяні дерева та кущі 1 1 0
  Хвойні дерева та кущі 1 1 0
  Корисні копалини 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
1 1 0
Волокна природного походження
 
1 1 0
Види синтетичних матеріалів
 
1 1 0
Промислові зразки тканин
 
1 1 0
Образотворче мистецтво
Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Шафа книжкова
 
3 3 0
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
  Стінка меблева
 
1 1 0
  Шафа для одягу
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 12 12 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 24 24 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Птахи України 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
  Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
  Трудове навчання, технічна і художня праця
  Види паперу
 
1 1 0
  Види синтетичних матеріалів
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво
  Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Шафа книжкова
 
3 3 0
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
  Шафа для одягу
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 16 16 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 32 32 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Телевізор 1 1 0
  Ноутбук 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Лего 32 32 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Птахи України 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Обєкти натуральні: гербарії
  Основні групи рослин 1 1 0
  Листяні дерева та кущі 1 1 0
  Хвойні дерева та кущі 1 1 0
  Корисні копалини 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
  Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
  Трудове навчання, технічна і художня праця
  Види паперу
 
1 1 0
  Волокна природного походження
 
1 1 0
  Види синтетичних матеріалів
 
1 1 0
  Промислові зразки тканин
 
1 1 0
   
Образотворче мистецтво
   
Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 17 17 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 34 34 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Ноутбук 1 1 33
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Птахи України 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Обєкти натуральні: гербарії
  Основні групи рослин 1 1 0
  Листяні дерева та кущі 1 1 0
  Хвойні дерева та кущі 1 1 0
  Корисні копалини 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
  Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
1 1 0
  Волокна природного походження
 
1 1 0
  Види синтетичних матеріалів
 
1 1 0
  Промислові зразки тканин
 
1 1 0
   
Образотворче мистецтво
   
Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Шафа книжкова
 
3 3 0
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
  Шафа для одягу
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 17 17 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 34 34 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Компютер 1 1 33
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Птахи України 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Обєкти натуральні: гербарії
  Основні групи рослин 1 1 0
  Листяні дерева та кущі 1 1 0
  Хвойні дерева та кущі 1 1 0
  Корисні копалини 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
  Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
1 1 0
  Волокна природного походження
 
1 1 0
  Види синтетичних матеріалів
 
1 1 0
  Промислові зразки тканин
 
1 1 0
   
Образотворче мистецтво
   
Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Шафа книжкова
 
3 3 0
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
  Підставка для квітів
 
1 1 0
  Куточок меблевий для відпочинку
 
1 1 0
  Шафа для одягу
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 15 15 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 30 30 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Рослини 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
  Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
  Трудове навчання, технічна і художня праця
  Види паперу
 
1 1 0
  Види матеріалів та зразки тканин
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво
  Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Шафа книжкова
 
2 2 0
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
  Шафа для одягу
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 15 15 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 30 30 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Птахи України 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
  Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
  Трудове навчання, технічна і художня праця
  Види паперу
 
1 1 0
  Волокна природного походження
 
1 1 0
  Види синтетичних матеріалів
 
1 1 0
  Промислові зразки тканин
 
1 1 0
   
Образотворче мистецтво
   
Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Шафа книжкова
 
3 3 0
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
  Стінка меб.
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 14 14 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 28 28 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Ноутбук 1 1 33
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
  Вживання апострофа 1 1 0
  Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
  Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
  Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
  Математика
  Друковані таблиці
  Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
  Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
  Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
  Натуральні числа 1 1 0
  Число нуль 1 1 0
  Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
  Таблиця додавання чисел 1 1 0
  Таблиця множення 1 1 0
  Ділення з остачею 1 1 0
  Частини. Дроби 1 1 0
  Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
  Площа 1 1 0
  Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
  Ціна, вартість предмета 1 1 0
  Місткість 1 1 0
  Ілюстрації до типових задач 1 1 0
  Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
  Інструменти контрольно-вимірювальні
  Навчальний метр 1 1 0
  Косинець 1 1 0
  Циркуль 1 1 0
  Лінійка класна 1 1 0
  Я І Україна
  Фізична карта світу 1 1 0
  Фізична карта України 1 1 0
  Адміністративна карта України 1 1 0
  Контурні карти 4 4 0
  Таблиці      
  Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
  Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
  Птахи України 1 1 0
  Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
  Гірські породи та мінерали 1 1 0
  Рослини 1 1 0
  Органи тіла людини 1 1 0
  Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
  Рослини степу 1 1 0
  Рослини лісу 1 1 0
  Рослини луків 1 1 0
  Рослини поля 1 1 0
  Тварини степу 1 1 0
  Тварини лісу 1 1 0
  Тварини поля 1 1 0
  Тварини ґрунту 1 1 0
  Тварини водоймищ 1 1 0
  Охорона лісів, повітря 1 1 0
  Гора, горб 1 1 0
  Свійські тварини 1 1 0
  Ланцюги живлення в природі 1 1 0
  Кругообіг речовин у природі 1 1 0
  Дерево роду (схема) 1 1 0
  Український народознавчий матеріал 1 1 0
  Органи чуття 1 1 0
  Народні промисли України 1 1 0
  Обєкти натуральні: гербарії
  Основні групи рослин 1 1 0
  Листяні дерева та кущі 1 1 0
  Хвойні дерева та кущі 1 1 0
  Корисні копалини 1 1 0
  Основи здоровя
  Раціон харчування
 
1 1 0
  Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
  Безпека на дорозі
 
1 1 0
  Безпека в побуті
 
1 1 0
  Права дитини
 
1 1 0
  Ростомір
 
1 1 0
  Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
  Трудове навчання, технічна і художня праця
  Види паперу
 
1 1 0
  Волокна природного походження
 
1 1 0
  Види синтетичних матеріалів
 
1 1 0
  Промислові зразки тканин
 
1 1 0
   
Образотворче мистецтво
   
Друковані таблиці
  Репродукції картин
 
1 1 0
  Зразки різних видів мистецтва
 
1 1 0
  Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
  Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
  Обладнання загального призначення
  Гардини
 
3 3 0
  Карниз
 
3 3 0
  Термометр
 
1 1 0
  Стінка меблева
 
1 1 0
Кабінет початкових класів Меблі
  Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) 14 14 0
  Стіл учнівський з регул.висоти 28 28 0
  Стіл для вчителя 1 1 0
  Стілець для вчителя 1 1 0
  Шафа 1 1 0
  Дошка 1 1 0
  Технічне забезпечення
  Ноутбук 1 1 33
  Телевізор 1 1 0
  МОВА ТА ЧИТАННЯ
  Друковані таблиці
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) 1 1 0
  Український алфавіт 1 1 0
  Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з'єднанння (1 -4 класи) 1 1 0
  Тлумачний словник
української мови з ілюстраціями (1 -4 класи)
1 1 0
  Малюнки для зв’язного мовлення 10 10 0
  Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку» 1 1 0
  Словникова ілюстрована робота з української мови
 (1-4 класи)
1 1 0
  Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) 1 1
 
0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) 1 1 0
  Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (1 клас 1 1 0
  Таблиці та опорні схеми з української мови      
  Мова. Мовлення 1 1 0
  Текст. Будова тексту. Абзац 1 1 0
  Речення 1 1 0
  Головні та другорядні члени реченн 1 1 0
  Однорідні члени речення 1 1 0
  Слово. 1 1 0
  Синоніми, антоніми, омоніми 1 1 0
  Фразеологізми 1 1 0
  Частини мови 1 1 0
  Звуки і букви 1 1 0
  Голосні та приголосн 1 1 0
  Наголос. 1 1 0
  Приголосні  і голосні звуки 1 1 0
  Правопис      
  Орфографічні правила про вживання великої букви 1 1 0
  Написання прийменників з іменниками 1 1 0
  Написання не з дієсловами 1 1 0
Вживання апострофа 1 1 0
Портрети українських письменників та поетів 12 12 0
Картки для індивідуальної роботи (набори) 4 4 0
Літери та склади алфавіту 1 1 0
  Будуємо речення. Будуємо текст 1 1 0
Математика
Друковані таблиці
Каліграфічне письмо цифр та знаків 1 1 0
Лічильний матеріал на магнітах 1 1 0
Розміщення предметів у просторі і на площині 1 1 0
Натуральні числа 1 1 0
Число нуль 1 1 0
Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків 1 1 0
Таблиця додавання чисел 1 1 0
Таблиця множення 1 1 0
Ділення з остачею 1 1 0
Частини. Дроби 1 1 0
Геометричні фігури та їх властивості 1 1 0
Площа 1 1 0
Час, швидкість, маса тіла 16 16 0
Ціна, вартість предмета 1 1 0
Місткість 1 1 0
Ілюстрації до типових задач 1 1 0
Схеми коротких записів видів задач 1 1 0
  Геометричні тіла 1 комплект 1 комплект 0
Інструменти контрольно-вимірювальні
Навчальний метр 1 1 0
Косинець 1 1 0
Циркуль 1 1 0
Лінійка класна 1 1 0
Я І Україна
Фізична карта світу 1 1 0
Фізична карта України 1 1 0
Адміністративна карта України 1 1 0
Контурні карти 4 4 0
Таблиці      
Планети і тіла Сонячної системи 1 1 0
Обертання Землі навколо своєї осі 1 1 0
Птахи України 1 1 0
Гриби: їстівні та отруйні 1 1 0
Гірські породи та мінерали 1 1 0
Рослини 1 1 0
Органи тіла людини 1 1 0
Умовні знаки плану місцевості 1 1 0
Рослини степу 1 1 0
Рослини лісу 1 1 0
Рослини луків 1 1 0
Рослини поля 1 1 0
Тварини степу 1 1 0
Тварини лісу 1 1 0
Тварини поля 1 1 0
Тварини ґрунту 1 1 0
Тварини водоймищ 1 1 0
Охорона лісів, повітря 1 1 0
Гора, горб 1 1 0
Свійські тварини 1 1 0
Ланцюги живлення в природі 1 1 0
Кругообіг речовин у природі 1 1 0
Дерево роду (схема) 1 1 0
Український народознавчий матеріал 1 1 0
Органи чуття 1 1 0
Народні промисли України 1 1 0
Обєкти натуральні: гербарії
Основні групи рослин 1 1 0
Листяні дерева та кущі 1 1 0
Хвойні дерева та кущі 1 1 0
Корисні копалини 1 1 0
Основи здоровя
Раціон харчування
 
1 1 0
Здоровий спосіб життя
 
1 1 0
Безпека на дорозі
 
1 1 0
Безпека в побуті
 
1 1 0
Права дитини
 
1 1 0
Ростомір
 
1 1 0
Дорожні знаки 1 набір 1 набір 0
Трудове навчання, технічна і художня праця
Види паперу
 
1 1 0
Волокна природного походження
 
1 1 0
Види синтетичних матеріалів 1 1 0
Промислові зразки тканин
 
1 1 0
Образотворче мистецтво
Друковані таблиці
Репродукції картин
 
1 1 0
Зразки різних видів мистецтва 1 1 0
Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках
 
1 1 0
Зразки малюнків з розпису
 
1 1 0
Обладнання загального призначення
Шафа книжкова
 
3 3 0
Гардини
 
3 3 0
Карниз
 
3 3 0
Термометр
 
1 1 0
Стінка меблева
 
1 1 0
 
 
Кабінети української мови та літератури
(2 кабінети)
Меблі та технічні засоби
 
 
Стіл учнівський
 
32 32 0
Стілець учнівський
 
62 62 0
Шафа книжна 2 2 0
Стіл 1 т
 
1 1 0
Стілець оф
 
1 1 0
Дошка шкільна
 
2 2 0
Диски з презентаціями
 
20 20 0
Ноутбук
 
1 1 0
Телевізор 1 1 0
Тумбочка
 
1 1 0
Стіл 2т
 
1 1 0
Стілець офісний
 
1 1 0
Шафа для демонстраційний матеріал.
 
1 1 0
Мультимедійний проектор
 
1 1 0
Інтерактивна дошка
 
1 1 0
Стенди
 
10 10 0
Обладнання загального призначення
Штори
 
3 3 0
Карниз
 
6 6 0
Правила роботи в кабінеті
 
2 2 0
Жалюзі 3 3 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 2 2 0
Література та наочність
Предмети ужиткового мистецтва 20 20 0
Портрети українських письменників (набори) 2 2 0
Таблиці з української мови 25 25 0
Таблиці з української літератури 25 25 0
Наукова література
 
24 24 0
Довідники
 
15 15 0
Словники 30 30 0
Художня література
 
112 112 0
 
Навчальний кабінет
 
Меблі
 
 
Стілець учнівський
 
31 31 0
Стіл учнівський
 
15 15 0
Стінка меблі
 
1 1 0
Стіл 2 т
 
1 1 0
Стілець офісний
 
1 1 0
Дошка шкільна
 
1 1 0
Обладнання загального призначення
Штори
 
3 3 0
Карниз
 
6 6 0
Правила роботи в кабінеті
 
2 2 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 2 2 0
Література та наочність
Довідкова література
 
10 10 0
Художня література
 
15 15 0
Стенди
 
8 8 0
Набір портретів письменників
 
2 2 0
 
Кабінети іноземних мов
(4 кабінети)
Меблі та технічне забезпечення
 
 
Стіл учнівський
 
41 41 0
Стілець учнівський
 
88 88 0
Стіл 1т
 
4 4 0
Стілець офісний
 
6 6 0
Шафа книжна
 
6 6 0
Дошка шкільна
 
4 4 0
Книжкова поличка
 
1 1 0
Телевізор
 
1 1 0
DVD програвач
 
2 2 0
Стіл 2т
 
1 1 0
Стіл офісний
 
1 1 0
Стенди
 
10 10 0
Обладнання загального призначення
Штори
 
7 7 0
Карниз
 
7 7 0
Правила роботи в кабінеті
 
4 4 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 3 3 0
Література
Довідник з граматики німецької мови 2 2 0
Довідник з граматики французької мови
 
3 3 0
Довідник з граматики англійської  мови
 
5 5 0
Словники німецької мови
 
4 4 0
Словники французької  мови
 
4 4 0
Словники  англійської мови
 
10 10 0
Художня література з англійської мови
 
30 30 0
  Художня література з німецької мови
 
10 10 0
Художня література з французької мови
 
10 10 0
Посібники з англійської мови
 
7 7 0
Посібники з німецької мови
 
5 5 0
Посібники з французької мови
 
4 4 0
Роздатковий матеріал з англійської мови
 
30 30 0
Набір тематичних картинок за темами
 
3 3 0
 
 
 
 
Кабінети історії та правознавст
ва (1 кабінет)
                                Меблі та технічне забезпечення  
Стілець учнівський
 
30 30 0
Стіл офісний
 
1 1 0
Стілець офісний
 
1 1 0
Шафа книжна
 
4 4 0
Тумбочка
 
4 4 0
Шафа кутова
 
1 1 0
Стілець м’який
 
5 5 0
Шафа д/од
 
1 1 0
Стенди
 
4 4 0
Полка книжна
 
3 3 0
Телевізор
 
1 1 0
Комп’ютер
 
1 1 0
Мультимедійний проектор
 
1 1 0
Принтер
 
1 1 0
Література та наочність
Посібники
 
4 4 0
Наукова література
 
5 5 0
  Карти та таблиці з історії
 
15 15 0
  Навчальні фільми та відеоматеріали
 
30 30 0
СD диски для проведення уроків
 
10 10 0
Кабінети інформатики (2 кабінети) Меблі та технічне забезпечення
 
 
Комп’ютер
 
32     32 87,5
Дошка магніт.маркер.
 
2 2 0
Принтер
 
1 1 0
Стіл аудит
 
11 11 0
Стіл СРП
 
10 10 0
Шафа книжна
 
1 1 0
Стілець учнівський
 
75 75 0
Стілець офісний
 
2 2 0
Крісло гвинт.
 
2 2 0
Стіл комп.
 
1 1 0
Тумбочка
 
1 1 0
Стіл. Офіс.
 
2 2 0
Стілець офісний
 
1 1 0
Стенди
 
2 2 0
Стіл
 
1 1 0
Література
Навчальна література
 
10 10 0
Посібники з предмету
 
12 12 0
 
Кабінети математики
(3 кабінети)
Меблі та технічне забезпечення
 
 
Стіл учнівський
 
50 50 0
Стілець учнівський
 
100 100 0
Полка книжна
 
2 2 0
Стіл 2- тумбовий
 
1 1 0
Стілець офісний
 
3 3 0
Дошка шкільна
 
3 3 0
Шафа книжна
 
3 3 0
Шафа кутова
 
2 2 0
Інтерактивна дошка
 
1 1 0
Стенди
 
6 6 0
Мультимедійний проектор
 
1 1 0
Обладнання загального призначення
Штори
 
8 8 0
Карниз
 
8 8 0
Правила роботи в кабінеті
 
3 3 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 3 3 0
Література та демонстраційні матеріали
Довідкова література
 
3 3 0
Таблиці з математики
 
20 20 0
Збірники задач 30 30 0
  Роздатковий матеріал(комплекти) 4 4 0
набір геометричних тіл 2 2 0
рулетка 1 1 0
тригонометричний круг 2 2 0
Числова пряма 2 2 0
  Моделі просторових фігур:
 • Куби
 • Піраміди
 • Ектаедр
 
1
3
1
 
 
1
3
1
 
0
0
0
 
  Методична література:
 • Математика-5, плани уроків
 • Математика-6, плани уроків
 • Алгебра-7, плани уроків
 • Геометрія-7, плани уроків
 • Алгебра-8, плани уроків
 • Геометрія-8, плани уроків
 • Алгебра-9, плани уроків
 • Геометрія-9, плани уроків
 • Алгебра-10, плани уроків
 • Геометрія-10, плани уроків
 • Алгебра-11, плани уроків
 • Геометрія-11, плани уроків
 
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Кабінет фізики та препараторська Меблі та технічне забезпечення  
Стіл учнівський 15 15 0
Стілець учнівський
 
30 30 0
Стіл 1- тумбовий
 
1 1 0
Стілець м’який
 
1 1 0
Шафа лабораторна
 
3 3 0
Стіл офісний
 
2 2 0
Стілець офісний
 
2 2 0
Дошка шкільна
 
1 1 0
Тумбочка
 
1 1 0
Мультимедійний проектор
 
1 1 0
Комп’ютер
 
1 1 0
Телевізор
 
1 1 0
Принтер
 
1 1 0
Стенди 4 4 0
Шкільна розподільна шафа
 
1 1 0
Обладнання загального призначення
Штори
 
5 5 0
Карниз
 
5 5 0
Правила роботи в кабінеті
 
1 1 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 1 1 0
Обладнання
Ваги технічні
 
4 4 0
Осцилограф
 
1 1 0
Оптична лава
 
1 1 0
Телескоп рефлектор
 
1 1 0
Амперметр
 
7 7 0
Амперметр демонстр.
 
1 1 0
Балест. пістол. 1 1 0
барометр 1 1 0
вирівнювач 1 1 0
Вольтметр лаборант. 12 12 0
Генер. низьких частин 1 1 0
Диск оберт. 1 1 0
Дзеркало оберт 1 1 0
електрометр 1 1 0
Ел. фон. машина 1 1 0
Конд. змін.струму 1 1 0
Конт.пост.змін.струму 1 1 0
лупа 3 3 0
мікрометр75-100 1 1 0
Мех.пересув.гвинт.перед 1 1 0
Мод.паров.турб. 1 1 0
Набір гір 1кг 1 1 0
Набір гір 2кг 1 1 0
Набір пружних дінам. 1 1 0
Насос Комавського 1 1 0
Прил.Спектр 1 1 0
Прил.оберт.рамки 1 1 0
Прилад.збер.імпульс 1 1 0
Прилад Іонтеля 1 1 0
Прилад газ запону 1 1 0
Прилад Розряд 1 1 0
Прилад Авометр 1 1 0
Прилад вихр. струму 1 1 0
Прилад гідр.Парадокс 1 1 0
Прилад ел.магн.інд. 1 1 0
радіометр 1 1 0
різновіси 5 5 0
Реостат. речовина 1 1 0
Розріз паров.маш. 1 1 0
спектроскоп 1 1 0
Телурій
 
1 1 0
Візок легкорух.
 
1 1 0
Фільмоскоп
 
1 1 0
Інтерактивний мультимедійний комплекс EPSON (проектор+дошка) 1 0 100
Роботи по монтажу мультимедійного комплексу 1 0 100
Комплект лабораторний "Механіка"
 
1 0 100
Генератор звуковий шкільний
 
1 0 100
Камертони на резонансних ящиках (пара)
 
1 0 100
Прилад для демонстрації механічних коливань (на повітряній подушці) 1 0 100
Набір для демонстрації стоячих хвиль
 
1 0 100
Штатив фізичний
 
10 10 0
Література
Довідники з фізики
 
3 3 0
Збірники задач
 
20 20 0
Таблиці з предмету
 
15 15 0
Диски з презентаціями
 
20 20 0
Диски для проведення уроків
 
10 10 0
Кабінет хімії та препараторська Меблі та технічне забезпечення  
стіл хім. каб.
 
19 19 0
стілець учнівський
 
38 38 0
шафа книжна
 
2 2 0
шафа лабор.
 
3 3 0
шафа витяжка
 
2 2 0
стіл 1 т
 
1 1 0
стіл демонстраційний
 
1 1 0
стіл срп-1
 
1 1 0
Стенди
 
4 4 0
стілець м’який
 
2 2 0
стілець офісний
 
1 1 0
крісло гвинтове
 
1 1 0
дошка шкільна
 
1 1 0
Телевізор
 
1 1 0
DVD
 
1 1 0
Обладнання загального призначення
Штори
 
5 5 0
Карниз
 
5 5 0
Правила роботи в кабінеті
 
1 1 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 1 1 0
Обладнання
Колба плоскодонна
 
8 8 0
Мірна колба 500мл
 
15 15 0
Кругло донна колба
 
12 12 0
Мірний циліндр 50мл
 
10 10 0
Мірний циліндр 200мл
 
10 10 0
Лійка
 
7 7 0
Хім. склянка
 
6 6 0
Крапельниця
 
4 4 0
колба конічна
 
20 20 0
Мірна колба 100мл
 
12 12 0
Пробірки
 
40 40 0
Пробіркотримач
 
12 12 0
Спиртівки
 
10 10 0
Штатів для пробірок
 
14 14 0
Пінцет
 
15 15 0
Ложечка для спалювання
 
15 15 0
Щипці тигельні
 
15 15 0
Ступка + товкач
 
3 3 0
Скляні трубочки
 
16 8 50
Порцелянова чашка
 
7 7 0
скляні палички
 
3 3 0
Штатив лабораторний
 
5 5 0
Набір №6  "Органічні речовини"
 
1 1 0
Набір 3 ВС "Луги"
 
1 1 0
Набір №13 ВС "Галогени"
 
1 1 0
Набір №14 ВС "Сульфати, сульфіти, сульфіди" 1 частково 30
Набір №16 ВС "Метали, оксиди" 1 частково 30
Набір №21 ВС "Неорганічні речовини" 1 1 0
Набір №22 ВС "Індикатори" 1 1 0
Інтерактивний мультимедійний комплекс EPSON (проектор + дошка) 1 0 100
Ноутбук вчителя з електронними підручниками 1 0 100
Фабрика друку (принтер/сканер/копір) 1 0 100
Набір лабораторний для учня 15 5 66
Комплект з електролізу демонстраційний 1 0 100
Література
Довідники з хімії 4 4 0
Збірники задач 12 12 0
Таблиці з предмету 14 14 0
Диски з презентаціями 10 10 0
Диски для проведення уроків 11 11 0
Кабінет біології та препараторська Меблі та технічне забезпечення
Стіл учнівський
 
17 17 0
Стілець учнівський
 
34 34 0
Стіл демонстраційний
 
1 1 0
Стіл
 
1 1 0
Шафа лабораторна
 
2 2 0
Стіл комп’ютерний
 
1 1 0
Стілець офісний
 
4 4 0
Телевізор
 
1 1 0
DVD
 
1 1 0
Комп’ютер
 
1 1 0
Стенди
 
2 2 0
Дошка шкільна
 
1 1 0
Ноутбук вчителя з електронними підручниками 1 0 100
Мікроскоп
 
16 8 50
Обладнання загального призначення
Штори
 
5 5 0
Карниз
 
5 5 0
Правила роботи в кабінеті
 
1 1 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 1 1 0
Наочність
Будова клітини листа
 
1 1 0
Будова зерна-пшениці
 
1 1 0
Муляж груші
 
1 1 0
Модель будови яйця
 
1 1 0
Раковина молюска
 
1 1 0
Розв. Куриці
 
1 1 0
Муляж торсу людини
 
1 1 0
Череп людини
 
1 1 0
Акваріум
 
2 2 0
Мікропрепарати для 6-11 класів
 
5 5 0
Гербарій
 
1 1 0
Колекція метеликів
 
1 1 0
Скелети птахів
 
1 1 0
Скелет змії
 
1 1 0
Моделі головного мозку
 
1 1 0
Скелет черепахи
 
1 1 0
Колекція «Мінеральні та органічні добрива» 1 1 0
Гербарій "Рослини природних зон України" 1 1 0
Структура ДНК
 
1 1 0
Реанімаційний тренажер "Учнівський"
 
1 0 100
Література
Довідники з біології
 
5 5 0
Роздатковий матеріал
 
30 30 0
 Кабінет географії Меблі та технічне забезпечення  
Стіл учнівський
 
16 16 0
Стілець учнівський
 
29 29 0
Стіл 1т 1 1 0
Шафа книжна
 
1 1 0
Ноутбук вчителя з електронними підручниками 1 1 0
Магнітно-маркерна дошка
 
1 1 0
Дошка крейдова 1 1 0
Меблева стінка 1 1 0
Меблевий куточок для відпочинку 1 1 0
Наочність
Портрети видатних географів та мореплавців 12 12 0
Глобус фізичний, політичний, зоряного неба 3 3 0
Модель "Комбінований рельєф"
 
1 0 100
Модель "Рельєф морського дна"
 
1 0 100
Модель діюча "Сонячна система"
 
1 0 100
Модель розбірна "Яри та яруси"
 
1 0 100
Телурій (діюча модель Сонце -Земля - Місяць) 1 1 0
Модель "Циклон і антициклон" 1 0 100
Кругообіг води в природі
 
1 1 0
Набір стендів для кабінету геграфії
 
10 10 0
Топографічна карта, м-б 1:25 000 (на планках) 1 1 0
Україна. Природно-заповідний фонд, м-б 1:1 000 000 (на планках) 1 1 0
Україна. Грунти, м-б 1:1 000 000 (на планках) 1 1 0
Україна. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі 1 1 0
Україна. Економічна карта, м-б 1:1 000 000 (на планках) 1 1 0
Україна. Екологічна ситуація, м-б 1:1 000 000 (на картоні, на планках) 1 1 0
Україна. Фізична карта, м-б 1:1 000 000 (на картоні, на планках) 1 1 0
Європа. Фізична карта
 
1 1 0
Африка. Фізична карта
 
1 1 0
Зоряне небо (на планках)
 
1 1 0
Світ. Фізична карта
 
1 1 0
Світ. Політична карта
 
1 1 0
Світ. Екологічні проблеми
 
1 1 0
Австралія та Океанія. Політична карта
 
1 1 0
Азія (Центральна, Південно-Західна, Південна, Південно-Східна та Східна частини). Політична карта 1 1 0
Модель-глобус "Будова Землі"
 
1 1 0
Глобус-модель "Зоряне небо". Діаметр: 320мм 1 1 0
Євразія. Політична карта
 
1 1 0
  Література
Збірник атласів
 
4 4 0
Наукова та довідникова
 
28 28 0
Кабінет обслуговуючої праці та препараторська Меблі  
Стіл учнівський
 
15 15 0
Стілець учнівський
 
30 30 0
Стіл 2 т
 
1 1 0
Стіл 1т
 
1 1 0
Стіл СРП 1
 
1 1 0
Крісло гвинтове
 
1 1 0
шафа книжна
 
5 5 0
Обладнання загального призначення
Штори
 
4 4 0
Карниз
 
4 4 0
Правила роботи в кабінеті
 
1 1 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 1 1 0
Обладнання
Електроплита
 
1 1 0
машинка швейна
 
6 6 0
Манекен
 
1 1 0
дошка шкільна
 
1 1 0
Праска
 
1 1 0
Наочність
довідкова література
 
3 3 0
макети виробів
 
20 20 0
зразки готових виробів
 
10 10 0
Майстерні
(слюсарна та столярна)
Меблі та технічне обладнання  
Стіл наст. свердл.
 
2 2 0
Стіл токарний ТВ-4
 
3 3 0
Стіл фрезер
 
1 1 0
Стіл тон. по деревині
 
1 1 0
Стіл фуговочний
 
1 1 0
Стіл цирк-фуговочний
 
1 1 0
Стіл тон. по деревині
 
4 4 0
Ел. точило
 
3 3 0
Верстак
 
16 16 0
Шафа для інструментів
 
2 2 0
Плита розміточна
 
2 2 0
Стіл
 
1 1 0
Стільці дерев’яні
 
2 2 0
Тиски
 
20 20 0
Ножиці по металу
 
10 10 0
Набір сверл
 
1 1 0
Напилок 20 20 0
Різьбонарізний інструмент
 
1 1 0
Рубанок
 
7 7 0
Стаместка
 
6 6 0
Рейсмус
 
10 10 0
Коловорот
 
1 1 0
Напівфуганок
 
6 6 0
Ножовка
 
10 10 0
Стіл для інструментів
 
1 1 0
Водонагрівач
 
1 1 0
  Демонстраційний матеріал
 
10 10 0
Кабінет психолога Меблі  
Стіл 1т
 
1 1 0
Шафа книжна
 
3 3 0
Крісло гвинтове
 
3 3 0
Стіл офісний
 
4 4 0
Стіл. аудит.
 
1 1 0
Стілець офісний
 
4 4 0
Ноутбук
 
1 1 0
Література
Довідники з психології
 
5 5 0
Наукова література
 
15 15 0
Збірники психологічних тестів
 
4 4 0
Канцелярське приладдя
фарби 5 5 0
пластилін 3 3 0
магніти 10 10 0
фломастери 5 5 0
ватман 10 10 0
набір кольорового паперу 5 5 0
альбом для малювання 5 5 0
 
Спортивні зали (2)
Меблі та обладнання  
Лавка спортивна 29 29 0
Стіл 1т 3 3 0
Стіл учителя 1 1 0
Стілець п/м 6 6 0
Полка ін. 2 2 0
Стілець офісний 1 1 0
Місток гімнастичний 1 1 0
Мати гімнастичні 2 2 0
Гиря спортивна 1 1 0
Штанга спортивна 1 1 0
Баскетбольні щити 12 12 0
Гімнастичний килим 1 1 0
К-т інвентарю д/занять дитячою легкою атлетикою 1 1 0
Сітка волейбольна 2 2 0
Стіл для гри в теніс 1 1 0
Тренажер 1 1 0
Сітка футбольна 2 2 0
Футбольні ворота 4 4 0
  Гімнастичні килимки для вправ 15 15 0
Інвентар
скакалки 30 30 0
м’ячі волейбольні 10 10 0
м’ячі футбольні 10 10 0
м’ячі баскетбольні 20 20 0
Тенісні ракетки 2 2 0
м’ячі тенісні 5 5 0
прапорці суддівські 6 6 0
блини для штанги 6 6 0
секундоміри 3 3 0
свистки 3 3 0
канат для перетягування 1 1 0
шахи 2 2 0
туристичні килимки 25 25 0
ракетки для бадмінтону 5 5 0
  волани для бадмінтону 10 10 0
Бібліотека Меблі
Шафа 1,5 1,5 0
Шафа пн 1 1 0
Стіл 1 1 0
Стіл уч. 11 11 0
Стілець уч. 21 21 0
Стілець п/м 6 6 0
Тумбочка 3 3 0
Каталожні ящики 2 2 0
Стелаж дерев’яний 17 17 0
Стелаж СПС 7 7 0
Телевізор «Samsung» 1 1 0
Стілець офісний 1 1 0
Комп’ютер «Asus» 1 1 0
Ксерокс «Canon» 1 1 0
Стіл комп. 1 1 0
  Обладнання загального призначення
Штори
 
7 7 0
Карниз
 
7 7 0
Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів 1 1 0

07.04.2020

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”