SDC00003 SDC00004 SDC00005

STEM - освіта - одна із новітніх технологій  формування та розвитку предметних і життєвих компетентностей у підростаючої молоді.  Поєднання природничих наук, технологій, інженерії та математики дають можливість розвитку критичного мислення.

В сучасному світі все більше поширюється новітній напрям STEM - освіти - ArtSTEM освіта, коли до вищезазначених дисциплін додається ще і мистецтво для розвитку творчості.  При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, а в комплексі , набуті знання одразу застосовуються на практиці.  Таким чином, ArtSTEM - освіта дає можливість всебічного розвитку дитини.

Представлений майстер - клас - яскравий приклад того, як  ArtSTEM - освіта впроваджується в нашій сучасній школі.   Професор екології, в минулому викладач  Дніпровського Національного Університету та Аграрної академії Григоренко Олег Сергійович  навчав учнів 6-10 класів технології виготовлення моделей квітів  із природних матеріалів.  Для роботи використовувались справжні, раніше заготовлені частини квіток (маточки, тичинки, пелюстки), а також пір`я птахів, стебла рослин.

Ідея  такої роботи полягає в тому, щоб відтворити моделі квіток за всіма правилами, зберігаючи їх природну будову. При цьому учні, працюючи, набувають одночасно і практичних навичок, і формують предметні компетентності з біології та технологій.

Робота над такими завданнями розвиває у дітей дрібну моторику,  творчість, критичне мислення, формує предметні та життєві компетентності, комунікативні навички, позитивно впливає на психічний та соціальний розвиток особистості.

Зазначені у майстер - класі прийоми можна використовувати на уроках біології у 6 класі під час вивчення загальної будови рослини, систематики рослин, будови квітки, типів розмноження рослин, а також при узагальненні і систематизації набутих знань. У подальшому ці прийоми можна використовувати для  невимушеного повторення  матеріалу в старшій школі. В центрі уваги знаходиться  завдання, працюючи над яким учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а на практиці, прямо тут і зараз, шляхом спроб і помилок.

Навички критичного мислення та глибокі міцні знання , пов`язані з практикою, що набуваються в результаті навчання за   ArtSTEM, дозволяють кожній дитині вирости  справжнім новатором - двигуном розвиту людства.

Н.І.Поліщук

SDC00006 SDC00007 SDC00008 SDC00010 SDC00011 SDC00012 SDC00014 SDC00016 SDC00019 SDC00023 SDC00028 SDC00029 SDC00030 
IMG_20170424_104841 IMG_20170424_140608 IMG_20170424_143654
14.07.2020

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”