ЯК ПЛАНУВАТИ 
  СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
 

1. Перш ніж виконати будь-яку справу, чітко сформулюй мету сво
єї  діяльності.


2. Подумай і добре усвідом, чому ти це робитимеш, що тебе 
спонукає  зробити це, для чого це потрібно.


3. Оціни і проаналізуй можливі шляхи досягнення мети. 
Постарайся врахувати всі можливі  варіанти.


4. Вибери найкращий варіант, зваживши всі умови. Зазвичай самий оче
видний варіант не є найкращим.


5. 
Вияви  проміжні етапи майбутньої роботи, хоча б приблизно визнач час для кожного етапу.


6. Під час реалізації плану постійно контролюй себе і свою д
іяльність. Корегуй роботу з урахуванням одержаних результатів, тобто здійснюй і використовуй зворотний зв'язок.


7. По закінченні роботи проаналізуй її результати, оціни ступінь їх збігу з поставленою метою. Врахуй зроблені помилки, щоб 
запобігти  їм у майбутньому.

14.07.2020

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”