Завдання психологічної служби (протягом року за запитом):

 

·        Створення умов для формування особистості , що розвивається ,що передбачає здібності до аналізу планування і рефлексії

·        Створення психологічного клімату в навчальному закладі , здійснюючи аналіз міжособистісних стосунків на рівнях : учитель - учень , учень - учень ,  учитель - учитель , адміністрація - учитель .

·        Сприяння  повноцінному особистісному і інтелектуальному розвитку дітей , їх успішній соціалізації на кожному виховному етапі

·        Психологічний супровід розвитку дітей та учнівської молоді

·        Виявлення готовності дитини до школи

·        Індивідуальна робота для визначення труднощів адаптації під час переходу з початкової до середньої школи

·        Консультування вчителів , батьків з питань індивідуального підходу в роботі з такою категорією дітей

·         Робота з дітьми «групи ризику» ( індивідуальна , психокорекційна робота , допомога  у поданні психотравмуючих ситуацій , залучення до участі в тренінгових групах ; своєчасне направлення дітей до логопеда , психотерапевта ,психіатра );

·        Здійснення ранньої профілактики педагогічної занедбаності дітей та підлітків

·        Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

·        Стимулювання учнів на здоровий спосіб життя ( попереджувальні заходи щодо проблем СНІДу , наркоманії ,паління , ранньої вагітності тощо )

·        Консультування з особистих проблем

·        Робота з обдарованими  дітьми та дітьми  з творчими здібностями  (психодіагностика дітей з високими інтелектуальним потенціалом, виявлення обдарованих і талановитих дітей , індивідуальні психологічні консультації для таких дітей та їх батьків)

·        Допомога в професійному самовизначенні старшокласників ( групова діагностика професійних нахилів , інтересів , здібностей)  

·        Орієнтація на профільне навчання (діагностика задатків підлітків ,їх направленість ,консультація з боку вибору навчального профілю, комплектування профільних класів)

·        Робота з учнями старшого віку ( виявлення психологічної готовності до «дорослого» життя

·        Діагностика особистого розвитку

·        Діагностика учнів для визначення і з'ясування причин асоціальної поведінки, безпритульництва ,крадіжок, алкоголізму, токсикоманії низької успішності    

·        Здійснення соціально - педагогічної реабілітації учнів які з тих чи інших причин не відвідують школу ,попали під вплив псевдо релігійних культів , знаходяться у скрутному життєвому становищі

·         Запобігання конфліктам  в учнівських колективах ( соціометричні дослідження в класах, консультування кл. керівників за результатами  дослідження )

·        Попередження суіцидальної поведінки дітей та підлітків (соціометричні дослідження в дитячих колективах )

·        Дослідження проблем в педагогічному колективі

·        Психологічне консультування педагогів, класних керівників

·        Психологічна допомога вчителям

14.07.2020

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”